GGD voor Oekraïense vluchtelingen

Linketo: GGD voor Oekraïnse vluchtelingen
Met onze voorleesfunctie kunt u de teksten op onze website ook vertalen in het Oekraïens. Kies hiervoor de tekst die u wilt vertalen en klik op uw rechtermuis knop. Vervolgens klikt u op vertalen.
За допомогою нашої функції читання ви також можете перекладати тексти на нашому сайті українською. Виберіть текст, який потрібно перекласти, і клацніть правою кнопкою миші. Потім натисніть на переклад.

Miljoenen Oekraïners hebben alles achtergelaten om in andere Europese landen te schuilen voor het oorlogsgeweld. Ook in Zaanstreek-Waterland vangen we Oekraïense vluchtelingen op. GGD Zaanstreek-Waterland staat voor hen klaar. Op deze pagina leest u wat we doen en waar u terecht kunt met vragen over de gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen in onze regio.

 

Huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld/misbruik

Bij Veilig Thuis Zaanstreek Waterland kunt u advies vragen over kindermishandeling, huiselijk en ouderenmishandeling. Of dit melden.
Vermoedt u of heeft u te maken met huiselijk geweld en/of kindermishandeling (waaronder ook seksueel geweld en/of seksueel misbruik)? Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800-2000 of www.veiligthuiszw.nl.

Veilig Thuis helpt mee onveilige situaties te doorbreken en geweld in afhankelijkheidsrelaties te stoppen. We geven informatie, advies, bieden ondersteuning en doen, afhankelijk van de melding, waar nodig onderzoek. Als dat nodig is, stemmen we af met ketenpartners, waaronder de politie en het centrum seksueel geweld en volgen we de landelijke handreiking over strafbare kindermishandeling.

Als vluchtelingen uit Oekraïne particulier opgevangen worden, kan er naast huiselijk geweld of kindermishandeling ook sprake zijn van mensenhandel. Denk hierbij aan seksueel geweld en seksueel misbruik.

Jeugdgezondheidszorg voor vluchtelingenkinderen

Jeugdgezondheidszorg is in Nederland gratis voor alle kinderen tot 18 jaar.

Team Jeugdgezondheidszorg houdt spreekuur op opvanglocaties waar veel kinderen verblijven. Kinderen die bij particulieren wonen krijgen een uitnodiging op een Centrum Jong/Centrum voor Jeugd en Gezin in de buurt. Kinderen tussen de 0-15 maanden hebben hierbij voorrang.

Voordat kinderen een uitnodiging krijgen is het van belang dat de GGD weet waar ze verblijven. Als vluchtelingen niet geregistreerd worden bij de gemeente, kunnen ze zich zelf melden bij onze Jeugdgezondheidszorg:

Wat biedt Jeugdgezondheidszorg aan kinderen?

Lees ook even deze informatie van Jeugdartsen Nederland in het Nederlands of  in het Oekraïens

Intakeformulier voor kinderen (Oekraïens)

We willen u vragen om, voordat u een afspraak hebt bij Jeugdgezondheidszorg, dit intakeformulier in te vullen.

Zwangere vrouwen

Vanaf 22 weken zwangerschap kunnen zwangere vrouwen een afspraak maken voor een maternale kinkhoest-vaccinatie, de zogenaamde 22 wekenprik.

Download de folder: 22 weken vaccinatie Engels
Bekijk de informatie: 22 weken vaccinatie Oekraïens

U kunt zich op onze website voor de 2 wekenprik aanmelden.

Preventie Infectieziekten

Risico’s rond infectieziekten

De risico’s zijn klein, maar het is belangrijk om te weten dat in Oekraïne het aantal gevaccineerde kinderen volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) lager is dan in Nederland. Ook komen in Oekraïne een aantal infectieziekten voor, die bijna niet in Nederland voorkomen. Infectieziekten kunnen zich makkelijk verspreiden onder grote groepen mensen.

De belangrijkste infectieziekte om rekening mee te houden is tuberculose (zie tabblad hieronder). Andere belangrijke infectieziekten:

Kijk voor meer informatie over Infectieziekten op onze website.

Uzelf beschermen tegen het oplopen van een infectieziekte

Goede hygiëne is belangrijk, voor uzelf en voor de vluchtelingen.

Handen wassen

Was uw handen vaak en goed met water en zeep en laat de vluchtelingen hetzelfde doen. Handen wassen is in ieder geval belangrijk in de volgende situaties:

  • bij het (bereiden van) eten;
  • nadat u naar de wc bent geweest;
  • na het snuiten van uw neus;
  • als u thuiskomt;
  • als u binnenkomt bij anderen thuis of op uw werk aankomt.

Droog uw handen goed af met een schone handdoek of een papieren doek.

Overige richtlijnen

  • Hoest en nies in de ellenboog.
  • Gebruik een papieren zakdoek maar één keer (dus niet hergebruiken).
  • Ventileren: zorg voor voldoende frisse lucht in huis.
  • Maak het toilet en sanitair zorgvuldig schoon.

Meer informatie over hygiëne van het RIVM.

Contact opnemen met de GGD

Als u meer informatie nodig hebt over een bepaalde infectieziekte kunt u ons van maandag tot en metvrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur bereiken op 0900 – 254 54 54, optie 4. Ook uw huisarts kan contact met opnemen met de GGD, team Infectieziektebestrijding.

Psychische klachten

Als u stress hebt, veel denkt en slecht slaapt: folder over psychische klachten (Oekraïens).

Tuberculose

Pasgeboren Oekraïense baby vaccineren tegen tuberculose

Pasgeboren baby’s worden in de Oekraïne gevaccineerd met het BCG-vaccin tegen tuberculose. Door omstandigheden is dit mogelijk niet gebeurd. De GGD krijgt de baby’s die geboren worden in Nederland door van de gemeente via de gemeentelijke basisadministratie. In Nederland geven we de BCG-vaccinatie in de 2e of 3e levensmaand gegeven. Ouders ontvangen tussen de 8 en 12 weken na de geboorte van het kind een uitnodigingsbrief met een afspraak voor de BCG-vaccinatie. Hebben ouders deze brief niet ontvangen? Of heeft u vragen over deze vaccinatie? Neem dan contact op met de Tuberculosebestrijding van de GGD (zie contactgegevens onderaan).

Tuberculose klachten

Klachten die kunnen passen bij tuberculose zijn hoestklachten (langer dan 3 weken), gewichtsverlies, nachtzweten en koorts. Wij adviseren om vluchtelingen uit Oekraïne met deze klachten, te verwijzen naar de Tuberculosebestrijding van de GGD (zie contactgegevens onderaan).

Vluchtelingen die in Oekraïne al behandeld werden voor tuberculose en deze behandeling nog niet hebben voltooid, adviseren wij om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Tuberculosebestrijding van de GGD, zodat de behandeling kan worden voortgezet.

Onderzoek op tuberculose

Oekraïense vluchtelingen worden bij binnenkomst in Nederland niet onderzocht op tuberculose.

Bescherming bij tuberculose in de omgeving

Als vluchtelingen klachten ontwikkelen die passen bij tuberculose, adviseren we om laagdrempelig onderzoek te laten doen naar tuberculose. Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker of FFP2 mondneusmasker (mits goed gedragen) beschermt tegen overdracht bij contact.

Meer informatie

Questions and Answers about tuberculosis for Ukrainian refugees | RIVM

Contact Tuberculosebestrijding GGD Zaanstreek-Waterland

Neem voor de bovenstaande situaties contact met ons op voor verdere hulp.
Stuur een e-mail naar tbc@ggdzw.nl of bel op maandag, dinsdag of donderdag tussen 09.00 – 15.00 uur naar 0900 – 254 54 54, optie 3.