Infectieziekten

""

Vermoedt u dat u een infectieziekte heeft, en wilt u weten wat u nu moet doen? Of bent u benieuwd hoe u zo’n ziekte kunt voorkomen? GGD Zaanstreek-Waterland geeft u betrouwbare en actuele informatie over allerlei besmettelijke ziekten. Zoals de ziekte van Lyme, tuberculose (tbc), zikavirus, meningokokken, griep en verkoudheid.

Voor vragen over de te nemen maatregelen om besmettingen te voorkomen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met het team Infectieziektebestrijding van de GGD via  075 – 651 83 16 of meldingizb@ggdzw.nl. IZB Zaanstreek-Waterland is niet te bereiken buiten kantoortijden.

Er is een tekort aan artsen Infectieziektebestrijding. GGD Amsterdam neemt daarom voor onbepaalde tijd de dienstverlening waar van alle taken die vallen onder de algemene infectieziektebestrijding van GGD Zaanstreek-Waterland.

Ik heb een vraag over infectieziekten

E-mail ons of bel op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur naar
0900 – 254 54 54, optie 5.
Vragen over corona?

Ik wil een afspraak maken voor het tbc-spreekuur

Bel op maandag, dinsdag of donderdag tussen 09.00 – 15.00 uur naar
0900 – 254 54 54, optie 3.

Ik ben werkzaam als professional

Griep en verkoudheid

Griep of verkoudheid loopt u vooral op tijdens de herfst en winter. Het zijn zogenaamde virusziekten. De virussen verspreiden zich door praten, hoesten of niezen. De kans op besmetting is het grootst in ruimtes waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slechte ventilatie is. Zoals in een trein of bus. Handen of voorwerpen zoals deurknoppen en speelgoed kunnen de virussen ook overdragen.

Wat is griep?

Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Het griepvirus, ook wel bekend als het influenzavirus, veroorzaakt dit. Als verkoudheid, hoesten en koorts optreden, wordt dat meestal ‘griep’ genoemd. Wilt u meer weten over griep? Kijk dan op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Wat is verkoudheid?

Verkoudheid wordt veroorzaakt door meerdere virussen. Zoals het rhinovirus, het coronavirus of het respiratoir syncytieel-virus (RS-virus). Bent u verkouden, dan is het slijmvlies van vooral uw bovenste luchtwegen ontstoken. Meestal gaat het alleen om het slijmvlies in de neus- en keelholte en/of bijholten.

Wilt u meer weten over verkoudheid? Of over het verschil tussen griep en verkoudheid? Lees dan de veelgestelde vragen op de website van het RIVM.

Kinkhoest

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Het is vooral gevaarlijk voor baby’s die geen of nog niet alle prikken hiervoor hebben gehad. Kijk hier voor meer informatie over besmetting, ziekteverschijnselen, behandeling en voorkomen van kinkhoest.

Lyme en teken

Van een tekenbeet kunt u de ziekte van Lyme krijgen. Daarom is het goed om te controleren op tekenbeten nadat u ‘in het groen’ bent geweest. Als u gebeten bent door een teek, dan is het belangrijk dat u hem snel weghaalt. 

Meningokokken

Meningokokken is een zeldzame ziekte, die tot ernstige complicaties kan leiden. 

Tuberculose

Tuberculose (tbc) is een zeer besmettelijke ziekte die zich verspreidt via de luchtwegen. U kunt bij ons terecht voor onderzoek naar tbc en de behandeling ervan.

Zika-virus

De gelekoortsmug en de denguemug verspreiden het zikavirus en veroorzaken zikakoorts. Deze muggen komen onder andere voor in Azië, het Caraïbisch gebied en Zuid-Amerika. De ziekte die het zikavirus veroorzaakt – zikakoorts – verloopt meestal vrij mild. De meeste mensen krijgen helemaal geen klachten. Wel zijn er steeds meer wetenschappelijke bewijzen dat een infectie tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Dan adviseren wij u om de risico’s van een reis naar landen waar het zikavirus heerst goed af te wegen.

Wilt u meer weten over het zikavirus?

Ga voor actuele informatie over het zikavirus naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) .

Contact

Heeft u na een bezoek aan de website van het RIVM nog vragen over het zikavirus? Bijvoorbeeld omdat u van plan bent naar een land te reizen waar het zikavirus voorkomt? Neem dan contact op met ons op via telefoonnummer 075 – 651 83 17.

Vogelgriep

Vogelgriep, ook wel vogelpest of Aviaire influenza genoemd, is een virusziekte die zeer besmettelijk kan zijn voor pluimvee (zoals kippen, eenden en kalkoenen) en andere vogelsoorten (ganzen, zwanen en duiven). Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood.

Het risico dat mensen vogelgriep krijgen is heel klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren lopen een heel klein risico op het krijgen van vogelgriep. Vogels kunnen erg ziek worden van vogelgriep en overlijden.

Dode wilde (water)vogels gevonden?

  • Het vinden van meerdere dode wilde (water)vogels op een zelfde plaats kan wijzen op vogelgriep. Dit kunt u melden bij de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit.
  • Raak dode wilde (water)vogels niet aan.

Is er gevaar voor besmetting van vogel naar mens?

  • Nee, het risico op overdracht van vogel naar mens is erg klein.
  • Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten lopen een klein risico op een infectie met een dierlijk influenzavirus. Als er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.

Maatregelen bij uitbraak vogelgriep:

Bij een uitbraak van vogelgriep moeten pluimveebedrijven hun vogels binnenhouden. In bijvoorbeeld een afgesloten schuur of loods. Dit geldt voor de bedrijven die vogels houden en daaraan verdienen. Zoals bedrijven die pluimvee houden voor vlees en eieren. Sinds 14 november 2023 geldt na vaststelling van vogelgriep weer landelijk een ophok- en afschermplicht.

Er is een kaart met een actueel overzicht van de regio’s waar de ophok- en afschermplicht van toepassing is.