Belangrijke informatie groepsvaccinatie

Bij de uitnodiging voor de groepsvaccinatie zit dit formulier om in te vullen en mee te nemen.
Klik hier voor het formulier (pdf versie).

De inhoud van het formulier is als volgt:

Belangrijk!

Vul dit formulier in en neem het mee naar de afspraak.

  • Neem ID-bewijs of paspoort van het kind mee.
  • Neem ook de oproepkaart en het vaccinatiebewijs/-boekje mee (zit meestal in het groeiboek).
  • Draag kleding met korte mouw, we prikken in de bovenarm.

Toestemming uitwisseling gegevens met RIVM

Bij deze brief zit de vaccinatiebrochure. Hierin staat ook informatie over de gegevensuitwisseling met het RIVM. Hier is toestemming voor nodig. Als je toestemming geeft, registreert het RIVM welke vaccinaties op welke datum zijn gegeven. Hiermee zorgt het RIVM ervoor dat je geen onnodige herinneringen ontvangt en dat je de juiste uitnodigingen krijgt.

Welke mogelijkheden zijn er dan;

  1. Bij een kind jonger dan 12 jaar is alleen de toestemming van een (gezaghebbende) ouder nodig.
  2. Als je ouder bent dan 12 jaar is jouw toestemming én die van (een van) je ouders nodig.
  3. Ben je 16 jaar of ouder? Dan is alleen jouw toestemming nodig.

Voor ouders: Ga hiervoor naar MijnKinddossier.nl om het al digitaal in te vullen of zet je handtekening hieronder.

Hierbij geef ik toestemming tot uitwisseling van de vaccinatiegegevens met het RIVM

Naam:
Jongere 12 jaar en ouder
Gezaghebbende ouder 1
Gezaghebbende ouder 2

Handtekening:
Jongere 12 jaar en ouder
Gezaghebbende ouder 1
Gezaghebbende ouder 2

Wanneer prikken we niet…en wat dan

  • Heb je op dit moment koorts (boven de 38 graden) of een infectieziekte?!
  • Word je binnen 2 dagen geopereerd onder narcose?
  • Vraag voor meisjes: Ben je (misschien) zwanger?

Je komt niet naar de afspraak.
Was het je eerste of tweede oproep dan krijg je de volgende keer een nieuwe oproep. Het RIVM stuurt de oproepen. Zij doen dit 3x per vaccinatie.

Gebruik je medicatie of heb je medische vragen, ga dan naar de infobalie op de priklocatie.