Belangrijke informatie groepsvaccinatie

Bij de uitnodiging voor de groepsvaccinatie zit dit formulier om in te vullen en mee te nemen.
Klik hier voor het formulier (pdf versie).

De inhoud van het formulier is als volgt:

Belangrijk!

Vul dit formulier in en neem het mee naar de afspraak.

  • Neem s.v.p. het ID-bewijs of paspoort mee.
  • Neem ook de oproepkaart en het vaccinatiebewijs/-boekje mee.
  • Draag kleding met korte mouw, we prikken in de bovenarm.

Toestemming uitwisseling gegevens met RIVM

Bij deze brief vind je de vaccinatiebrochure. Hierin staat ook informatie over de gegevensuitwisseling met het RIVM. Hier is toestemming voor nodig. Als je/u toestemming geeft, registreert het RIVM welke vaccinaties je kind hebt gekregen. Hiermee zorgt het RIVM dat je/u geen onnodige herinneringen ontvangen en dat je/u de juiste uitnodigingen voor eventuele volgende vaccinatie(s) krijgt.

Welke mogelijkheden zijn er;

  1. Bij een kind jonger dan 12 jaar is alleen de toestemming van een (gezaghebbende) ouder nodig.
  2. Als je ouder bent dan 12 jaar is jouw toestemming en die van (één van) je ouders nodig.
  3. Ben je 16 jaar of ouder? Dan is alleen jouw toestemming nodig.

Voor ouders: Ga hiervoor naar MijnKinddossier.nl om het voor ons al digitaal in te vullen of zet uw handtekening hieronder.

Hierbij geef ik toestemming tot uitwisseling van de vaccinatiegegevens met het RIVM

Naam:
Jongere 12 jaar en ouder
Gezaghebbende ouder 1
Gezaghebbende ouder 2

Handtekening:
Jongere 12 jaar en ouder
Gezaghebbende ouder 1
Gezaghebbende ouder 2

Wanneer prikken we niet…en wat dan

  • Heb je/heeft uw kind op dit moment koorts (boven de 38 graden) of een infectieziekte?!
  • Word je/wordt u binnen 2 dagen geopereerd onder narcose?
  • Vraag voor meisjes: Ben je (misschien) zwanger?

-> Kom dan niet naar de afspraak. Je/U hoeft de afspraak niet af te zeggen en krijgt bij een volgende vaccinatieronde een nieuwe uitnodiging van het RIVM. Zij sturen 3 oproepen per vaccinatie.

Gebruik(t) je/uw kind medicatie of heb je/heeft u medische vragen, ga dan naar de infobalie op de priklocatie.