Vragen en antwoorden over de grote vaccinatieronde jeugd

Hieronder treft u antwoorden aan van vragen die wij vaak binnen krijgen.

Bekijk hier de indeling groepsvaccinatie voorjaar 2024 

De tijd komt niet uit. Mag ik op een andere tijd komen?

Ja, dat kan. U kunt op de pagina’s met de indeling kijken wat de mogelijkheden zijn en u mag zelf een plaats en tijd kiezen. U hoeft hiervoor geen contact met ons op te nemen.

De dag komt niet uit. Kan ik op een andere dag komen?

Ja, dat kan. U kunt op de pagina’s met de indeling kijken wat de mogelijkheden zijn en u mag zelf een plek en tijd kiezen. U hoeft hiervoor geen contact met ons op te nemen.

Een van mijn kinderen heeft een oproep gekregen en de ander nog niet. Kan mijn andere kind ook gelijk de prik krijgen?

Dat hangt af de leeftijd van uw kind. Valt hij/zij in de leeftijdscategorie van de kinderen die een vaccinatie krijgen. Kijk hier voor de jaartallen. Als uw kind in deze categorie valt, dan mag hij/zij komen. U mag zich dan op de locatie melden. Hiervoor hoeft u geen contact met ons op te nemen.

Mijn kind is bang voor de prik. Wat kan ik doen?

Het is verstandig uw kind thuis voor te bereiden op de vaccinatie. Geef aan, dat een prik even pijn doet en dat huilen best mag. Uw kind weet dan wat het kan verwachten.
Op iedere priklocatie is een ruimte waar we angstige kinderen apart kunnen prikken.
Het is ook mogelijk om een afspraak te maken om uw kind te laten prikken op een consultatiebureau. Het aantal plaatsen is beperkt. U kunt daarvoor bellen met 0299-748004 (regio Waterland) of 075-6518340 (Zaanstreek).

Mijn kind moet 2 prikken krijgen. Is dat niet gevaarlijk?

Medisch gezien kunnen alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in 1x gegeven worden.

Ik woon niet in de regio Zaanstreek-Waterland, maar mijn kinderen gaan daar wel naar school. Mogen zij ook komen?

Ja, dat mag. Als u op de links hieronder klikt kunt u een lijst openen waarop staat wanneer en waar uw kind gevaccineerd kan worden. U mag zelf een plek en tijd kiezen. Hiervoor hoeft u geen contact met ons op te nemen.

Ik ben de brief kwijt. Wat kan ik doen?

U mag ook komen zonder brief. Op de pagina’s hieronder kunt u zien waar en wanneer uw kind een prik kan krijgen. U hoeft hiervoor geen contact met ons op te nemen.

Vanaf welke leeftijd mogen kinderen beslissen of zij gevaccineerd willen worden?

Een kind mag vanaf 12 jaar zelf beslissen of het een inenting wil.
Kijk voor meer informatie op de website van jadokterneedokter.

Wie mag er toestemming geven voor de gegevensoverdracht aan het RIVM?

Kind jonger dan 12 jaar: alleen de toestemming van de (gezaghebbende) ouders nodig.
Kind 12 jaar en ouder: toestemming kind én die van (een van) de ouders nodig.
Kind 16 jaar of ouder: alleen toestemming jongere nodig.

Voor ouders: in MijnKinddossier.nl kunt u de toestemming al digitaal invullen.

Mijn kind, tussen de 12 en 16 jaar, komt alleen naar de vaccinatielocatie. Hoe weet u dan of ik toestemming heb gegeven?

Een kind mag vanaf 12 jaar zelf beslissen of het een vaccinatie wil. Kijk voor meer informatie op de website van jadokterneedokter.
Geef wel het getekende toestemmingsformulier mee met uw kind zodat wij de registratie ook goed kunnen regelen.

 

Waarom moet ik toestemming geven om de gegevens te delen met het RIVM?

Volgens de wet is toestemming nodig voor uitwisseling van gegevens. U kunt daar meer over lezen op de website van het Rijksvaccinatieprogramma.

HPV vaccinatie voor kinderen. Welke geboortejaren worden gevaccineerd?

Jongens en meisjes krijgen een uitnodiging voor de HPV-prik in het jaar dat ze 10 worden, Dit jaar krijgen kinderen uit 2014 een uitnodiging. 

Kunnen oudere kinderen die nog geen HPV vaccinatie hebben gehad ook langskomen om zich te laten vaccineren?

Tot de 18 jaar mag uw kind de HPV serie altijd starten en afmaken. U hoeft daar geen afspraak voor te maken. Op de pagina’s hieronder kunt u zien op welke plek uw kind wanneer langs kan komen. Het mag zelf een plek, dag en tijd kiezen. U hoeft hiervoor geen contact met ons op te nemen.

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

 

Hoeveel HPV prikken krijgt mijn kind (ouder dan 14 jaar) en hoeveel tijd moet er tussen de prikken zitten?

Alle jongeren krijgen 2 HPV-vaccinaties. Er moet minimaal 6 maanden tussen de prikken zitten. Als er meer tijd tussen zit is dat geen probleem. Beide keren krijgen zij hetzelfde vaccin.

Mijn zoon/dochter wil (nog) geen HPV vaccinatie maar wel de overige vaccinatie(s). Kan dat?

Ja, dat is geen probleem. Uw kind kan hiervoor gewoon langskomen, u hoeft hiervoor geen contact met ons op te nemen.

Mijn kind heeft de laatste keer door omstandigheden geen HPV vaccinatie gekregen. Wat nu?

Als uw kind de vorige keer niet in de gelegenheid was om de vaccinatie te halen, krijgt uw kind één keer een nieuwe oproep als er weer gevaccineerd gaat worden. Maar uw kind mag altijd (tot het 18 jaar is) langskomen om de gemiste vaccinatie te halen. U hoeft hierover geen contact met ons op te nemen

Kan mijn kind de hpv prik en men ACWY tegelijk krijgen?

Ja, alle vaccinaties mogen samen gegeven worden.

Is het een probleem als je de vaccinatiekaart kwijt bent?

Dat is geen probleem. We kunnen de gegevens op de vaccinatielocatie in de computer zien. U hoeft hiervoor geen contact met ons op te nemen.

Mijn kind is niet lekker/ziek. Kan ik wel of niet de prik komen halen met hem/haar?

Wij prikken uw kind niet als het 38,5 graden koorts heeft of meer. Heeft uw kind geen koorts en schat u in dat het goed genoeg is om de prik te halen, dan kunt u met uw kind gewoon langskomen. Of u kunt op een van de andere dagen langskomen als dat beter uitkomt. Hier hoeft u ons niet voor te bellen. Besluit u om niet te komen, dan krijgt u de volgende keer weer een oproep voor uw kind.

Mijn kind heeft een oproep ontvangen maar is al gevaccineerd.

Dit kan komen doordat de vaccinatie of de toestemming bij ons niet goed is geregistreerd of er is door u en/of uw kind geen toestemming gegeven om gegevens van vaccinatie te delen met het RIVM.
U kunt ons hierover een e-mail sturen naar prikafspraak@ggdzw.nl

Geeft u ons dan alstublieft de volgende gegevens door:

  • Naam en geboortedatum van uw kind
  • Om welke vaccinatie(s) het gaat
  • Op welke datum uw kind is gevaccineerd
  • En of u toestemming geeft om deze gegevens met het RIVM te delen

Of bel tussen van 25 maart tot en met 18 april 2024 op werkdagen van 14.00 tot 17.00 uur naar 075 – 651 83 60.

Kan ik ergens terugzien welke vaccinaties mijn kind heeft gekregen?

Ja, ouders kunnen hun kind 12 jaar is de vaccinaties bekijken in MijnKindDossier. Daarna kunnen ze een overzicht aanvragen bij het RIVM.

Waarom ontvangen we opnieuw een uitnodiging voor de vaccinatie MenACWY? Mijn kind is tussentijds tegen Meningokokken gevaccineerd (na peuterleeftijd en voor 10 jaar).

Het RIVM biedt een herhaling van de MenACWY aan aan alle jeugdigen die hem jong hebben gekregen. De duur van de werkzaamheid van het vaccin en het geheugen in je lichaam staat voor MenACWY op 10 jaar,
De uitnodiging betreft een herhaling omdat de lengte van de werkzame stof en het geheugen in het lichaam voor MenACWY op 10 jaar staat. Iedereen kan meningokokkenziekte krijgen, maar de ziekte komt het meest voor bij kinderen tussen 1 en 4 jaar oud, jongeren tussen de 14 en 20 jaar en als je ouder bent dan 60 jaar.

Als uw kind de MENACWY voor het 10e jaar heeft gekregen, adviseert het RIVM deze bij 14 jaar te herhalen zodat uw kind weer voldoende beschermd is.

Staat uw vraag hier niet bij? Stuur uw vraag dan naar prikafspraak@ggdzw.nl. Of bel ons tussen 25 maart en 18 april 2024 op werkdagen tussen 14.00 en 17.00 uur op 075 – 651 83 60.