Veelgestelde vragen over ‘Wat is jouw Pandemening?’: de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Algemeen

 1. Wat is de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen?

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is een landelijk online vragenlijstonderzoek dat dit jaar voor het eerst wordt uitgevoerd in het kader van de coronapandemie. Het is een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar die in Nederland wonen.

 1. Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd?

Gemeenten zijn vanuit de wet verplicht om de gezondheidssituatie in Nederland in kaart te brengen, ook na rampen en crisissen. De coronacrisis is daar één van. Gemeenten laten deze wettelijke taak uitvoeren door GGD’en. Met dit onderzoek geven GGD’en inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van jongvolwassenen tijdens en na de coronaperiode op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Met deze informatie kunnen gemeenten hun beleid beter afstemmen. De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling en invulling van lokaal jeugd- en gezondheidsbeleid. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen jongvolwassenen of extra voorzieningen op te zetten in een gemeente of woonwijk.

Omdat het een landelijke crisis betreft, is ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betrokken als opdrachtgever. Het ministerie van VWS zal de resultaten ook gebruiken om beleid te maken.

 1. Welke organisaties zijn betrokken bij het onderzoek?

De GGD’en voeren dit onderzoek uit in het kader van het ZonMw-programma GOR-COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. SocialMediaMen helpt de GGD’en bij het werven van respondenten. Onderzoeksbureau I&O Research helpt bij het beheer van de digitale vragenlijst en verzamelen van de data.

 1. Waar en wanneer wordt het onderzoek uitgevoerd?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in heel Nederland. De vragenlijst kan ingevuld worden in de periode van 21 april tot en met 8 juli 2022.

 1. Waarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen deelnemen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen?

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van alle jongvolwassenen. Als er te weinig mensen meedoen, zijn de uitkomsten geen goede vertegenwoordiging van de hele doelgroep. Hierdoor worden de uitkomsten van het onderzoek niet of minder betrouwbaar.

 1. Waar gaat de vragenlijst over?

In de vragenlijst komen veel verschillende onderwerpen aan bod, zoals: middelengebruik, leefstijl, gezondheid en welzijn, relaties, financiën, ingrijpende gebeurtenissen in jouw leven (door de coronaperiode) en achtergrondgegevens.

 1. Wat heb ik er aan om deel te nemen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen?

Door het invullen van de vragenlijst help je jezelf en jouw leeftijdsgenoten in je woonplaats. Je geeft namelijk informatie die voor gemeenten van belang is voor het maken van beleid en het ondernemen van actie voor hun jongvolwassen inwoners. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen jongvolwassenen of extra voorzieningen op te zetten in een gemeente of woonwijk. Zo kan de gemeente jouw gezondheid een boost geven!

 1. Waarom willen jullie dit allemaal weten van mij?

Door jullie mening te geven en aan te geven hoe het met jullie gaat, krijgen wij de informatie die we nodig hebben voor de ontwikkeling en invulling van lokaal jeugd- en gezondheidsbeleid.

De GGD’en doen niets met de individuele antwoorden van de deelnemers. De GGD’en zijn juist geïnteresseerd in de antwoorden van de totale groep jongvolwassenen en subgroepen (bijvoorbeeld alle jongens in Nederland of alle jongvolwassenen in gemeente Amsterdam). We presenteren de resultaten van de ingevulde vragenlijsten altijd op groepsniveau.

 1. Wanneer zijn de resultaten van het onderzoek bekend, en hoe worden ze bekend gemaakt?

In het najaar van 2022 gaan we de resultaten analyseren. Begin 2023 brengen we de resultaten naar buiten op verschillende dashboards (VZinfo, RIVM Statline) en als rapporten.

 1. Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie of andere vragen kun je contact opnemen met I&O research via WhatsApp, telefoon of e-mail. Vermeld dan in je bericht ‘Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen’ of ‘Pandemening’.

WhatsApp: 06 868 26 208
Telefoon: 0800 0191 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur)
E-mail: helpdesk@ioresearch.nl

Deelname

 1. Wie kunnen deelnemen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen?

Jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar oud die in Nederland wonen.

 1. Moet ik nog ergens toestemming geven dat jullie mijn gegevens mogen verwerken?

Voordat je aan de vragenlijst begint, vragen we je om toestemming voor het verwerken van je antwoorden. Vanaf 16 jaar mag je zelf beslissen of je deelneemt aan een onderzoek en heb je geen toestemming van je ouders nodig. De opslag en het gebruik van deze gegevens voldoen aan de wettelijke regels (AVG).

 1. Is deelname verplicht?

Deelname aan dit onderzoek is niet verplicht. Maar hoe meer jongvolwassenen deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten van het onderzoek zijn. Je kunt op ieder moment in de vragenlijst stoppen met invullen. Mocht je bepaalde vragen niet in willen vullen, dan kun je die overslaan.

 1. Hoe kan ik meedoen aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenenmonitor?

Meedoen is heel simpel. Ga in de periode van 21 april tot en met 8 juli naar: http://www.pandemening.nl

 1. Aanmelden voor het GGD Gezondheidspanel?

Aan het eind van de vragenlijst kan je aangeven of je vrijblijvend wil meedoen aan het GGD Gezondheidspanel. Als lid van het Gezondheidspanel ontvang je een aantal keer per jaar een korte vragenlijst over een onderwerp op het gebied van gezondheid.

NB: niet alle GGD’en hebben een eigen gezondheidspanel. Mocht je in een GGD-regio wonen die geen panel tot zijn beschikking heeft, dan ontvang je deze vraag niet.

Privacy

 1. Wat gebeurt er met de gegevens die in jullie bezit zijn?

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen heeft het doel om de gezondheidssituatie van de jongvolwassenen te volgen in de tijd. In 2024 voeren we dit onderzoek opnieuw uit. Om dan te kunnen vergelijken met deze eerste meting, moeten we de ingevulde vragenlijsten bewaren. We treffen technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen. De gegevens die we bewaren bevatten geen direct-herleidbare gegevens.

Uiterlijk drie maanden nadat het gegevensbestand door onderzoeksbureau I&O Research aan de GGD’en is opgeleverd, vernietigt zij alle gegevens.

 1. Hoe zit het met de privacy?

Wij vinden je privacy erg belangrijk. Jouw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Ook worden er bij het afnemen van de vragenlijst geen IP-adressen van de deelnemers vastgelegd. Aan het einde van de vragenlijst vragen we naar je e-mailadres. De e-mailadressen worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor afzonderlijk toestemming gegeven is (loten van prijzen, meedoen aan interviews, lid worden van het GGD Gezondheidspanel). In de rapportages over het onderzoek zijn persoonsgegevens niet te herkennen. De resultaten zijn daarmee anoniem en niet herleidbaar tot personen. De gegevens worden op groepsniveau gepresenteerd. Niemand komt te weten of je hebt meegedaan en wat je hebt ingevuld.

Meer informatie over privacy vind je in de privacyverklaring. Hierin kun je meer lezen over jouw rechten.

Het invullen van de vragenlijst

 1. Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?

Het invullen van de vragenlijst duurt tussen de 10 en 15 minuten. De invultijd verschilt sterk per persoon en is mede afhankelijk van de antwoorden die je geeft.

 1. Kan ik de vragenlijst ook schriftelijk invullen?

Nee, je kunt de vragenlijst alleen online invullen.

Onderwerpen in de vragenlijst

 1. Welke onderwerpen komen in de vragenlijst aan bod?

In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Algemene gegevens: leeftijd, geslacht, postcode, migratieachtergrond, gezins- of huishoudsamenstelling, opleiding, werk
 • Rondkomen
 • Gezondheid en welzijn: psychische gezondheid, stress, eenzaamheid, vertrouwen in de toekomst, tevredenheid met jezelf/je lichaam/je leven, veerkracht, weerbaarheid, niet-specifieke klachten
 • Leefstijl: lengte en gewicht, bewegen
 • Middelengebruik: roken, alcohol, drugs
 • Relaties: seksuele identiteit, vriendschappen, verkering
 • Zorg en hulp: mantelzorg, zorg- en ondersteuning, uitgestelde zorg
 • Ingrijpende gebeurtenissen: trauma, suïcidegedachten, impact corona, mishandeling
 1. Waarom willen jullie mijn opleidingsniveau weten?

Gemeenten willen graag weten in hoeverre er verschillen zijn in gezondheid tussen verschillende groepen jongvolwassenen. Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen. Daarom bevat de vragenlijst een aantal vragen over jouw achtergrondkenmerken, waaronder jouw opleidingsniveau.

 1. Ik wil graag info over één of meerdere onderwerpen uit de vragenlijst. Kan dat?

Ja, dat kan. Wanneer je klaar bent met het invullen van de vragenlijst, krijg je een pagina te zien met websites waar veel informatie te vinden is over verschillende gezondheidsthema’s. Op bepaalde websites kun je ook chatten als je vragen hebt.

Prijsverloting

 1. Welke prijzen worden verloot?

Onder respondenten die de vragenlijst hebben voltooid verloten we:

 • 3x een hotelbon ter waarde van 400 euro (wordt alleen verloot onder 18 t/m 25 jarigen)
 • 2x twee bonnen van Flyboardworld ter waarde van 70 euro (wordt alleen verloot onder

16 en 17-jarigen)

 • 3x vier tickets voor een pretpark naar keuze voor een maximale waarde van 200 euro
 • 20 Apple iPads (2021) 10.2 inch 64GB ter waarde van 389 euro
 • 200 Coolblue bonnen ter waarde van 50 euro

Als je kans wilt maken op een prijs moet je aan het eind van de vragenlijst je e-mailadres of telefoonnummer invullen. Dit e-mailadres of telefoonnummer wordt alleen gebruikt om de prijswinnaars te informeren en kan niet gekoppeld worden aan je antwoorden op de vragenlijst. Hier kun je meer lezen over de actie voorwaarden en algemene spelvoorwaarden voor de Winactie van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

 1. Hoe kan ik mee doen met de prijsverloting?

Aan het begin van de vragenlijst kun je aangeven of je mee wilt doen aan de prijsverloting en wat je zou willen winnen. Als je meedoet, ga je ermee akkoord dat I&O Research contact met je opneemt als je een van de prijswinnaars bent. Je kunt je e-mailadres of telefoonnummer invullen aan het einde van de vragenlijst. Onderzoeksbureau I&O Research neemt namens de GGD contact op met de prijswinnaars via het e-mailadres of telefoonnummer dat is opgegeven in de vragenlijst.

 1. Wanneer worden de winnaars bekend gemaakt?

Wanneer een prijs verloot is, ontvangen de winnaars persoonlijk bericht op het e-mailadres of telefoonnummer dat is opgegeven in de vragenlijst. Deze gegevens worden in een apart bestand opgeslagen, los van de antwoorden die eerder in de vragenlijst zijn gegeven.

 1. Kan ik mijn prijs ook inwisselen voor geld?

Nee, het is niet mogelijk om de gewonnen prijs om te zetten in geld.