Voorwaarden prijzenactie corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie horende bij het onderzoek en de campagne ‘Wat is jouw pandemening?’, georganiseerd door de 25 regionale GGD’en, organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, GGD GHOR Nederland en het RIVM. De uitvoering van het onderzoek en de verloting van de prijzen wordt gedaan door I&O Research.

2. Aan deze actie kan worden deelgenomen binnen de actieperiode van 21 april 2022 tot en met 8 juli 2022.

3. Deelname aan de actie is mogelijk door deel te nemen aan het onderzoek van de 25 regionale GGD’en, organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht en het RIVM op www.pandemening.nl. I&O Research is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de verloting.

4a. Het totale prijzenpakket van deze winactie bestaat uit;

  • 3x een hotelbon ter waarde van 400 euro (wordt alleen verloot onder 18 t/m 25 jarigen)
  • 2x twee bonnen van Flyboardworld ter waarde van 70 euro (wordt alleen verloot onder 16 en 17-jarigen)
  • 3x vier tickets voor een pretpark naar keuze voor een maximale waarde van 200 euro
  • 20 Apple IPads (2021) 10.2 inch 64GB ter waarde van 389 euro
  • 200 Coolblue-bonnen ter waarde van 50 euro

4b. In het onderzoek geeft de respondent aan of en voor welke prijs hij of zij in aanmerking wil komen. De hotelbonnen en bonnen van Flyboardworld zijn bestemd voor specifieke leeftijdsgroepen. Als een respondent niet in deze leeftijdsgroep valt, kan hij of zij niet in aanmerking komen voor deze prijs.

4c. Na iedere 10.000 respondenten die de vragenlijst hebben voltooid, worden 2 Apple IPads en 20 Coolblue-bonnen ter waarde van 50 euro verloot. In week 28, na het beëindigen van de campagne, worden de hoofdprijzen verloot onder alle respondenten die de vragenlijst hebben voltooid.
Onder de respondenten worden naar willekeur, middels een automatisch script, de winnaars gekozen. In SPSS (statische software) krijgt iedere respondent willekeurig een getal toegewezen. De respondenten met het laagste getal, winnen de prijs. Dit gebeurt voor elke trekking op dezelfde wijze.

5. Respondenten kunnen eenmalig aan de actie deelnemen. Dubbele e-mailadressen en telefoonnummers zullen niet dubbel meedingen naar de prijzen.

6. De winnaars zullen tijdens en na afloop van de actieperiode door I&O Research aangewezen en benaderd worden via het door de respondent opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.

7. GGD GHOR Nederland als opdrachtgever en I&O Research behoudt zich het recht voor om de prijs niet uit te keren als zij een winnaar verdenkt van fraude of het opzettelijk foutief invullen van het onderzoek. Dit om te voorkomen dat de prijs wordt verstrekt aan een onrechtmatige winnaar. In dit geval zal een nieuwe winnaar worden aangewezen.

8. Om deel te kunnen nemen dient een respondent aan het einde van de vragenlijst zijn e-mailadres of telefoonnummer achter te laten. Winnaars waarbij niet ten minste één van deze velden is ingevuld, maken geen kans op een van de prijzen. De persoonsgegevens (e-mailadressen en telefoonnummers) van de winnaars (en respondenten) worden niet gebruikt voor marketing- en/of andere doeleinden en worden na het uitkeren van de prijzen verwijderd.

9. Prijzen worden niet in geld uitgekeerd en zijn niet inwisselbaar tegen contanten.

10. Respondenten dienen minimaal 16 jaar oud en maximaal 25 jaar oud en in Nederland woonachtig te zijn ten tijde van deelname aan het onderzoek.

11. Respondenten jonger dan 18 jaar komen uitsluitend in aanmerking voor het winnen van één van de prijzen na toestemming van hun ouders of voogd. GGD GHOR Nederland kan voor naleving hiervan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden. GGD GHOR Nederland behoudt zich echter het recht voor om de minderjarige contactgegevens van zijn ouder of voogd te vragen ten einde toestemming te verkrijgen voor het uitreiken van prijzen.

12. Er is geen kansspelbelasting verschuldigd op de prijzen die worden uitgekeerd.

13. Vragen of klachten met betrekking tot deze winactie of deze voorwaarden kunnen schriftelijk worden gestuurd via een e-mail naar helpdesk@ioresearch.nl. I&O Research zal uiterlijk binnen twee weken reageren. Klachten of vragen dienen vóór 30 juli 2022 te zijn ingediend.

14. Over de uitslag van deze winactie wordt niet gecorrespondeerd.

15. De respondent geeft bij deelname aan deze winactie akkoord op de inhoud van alle voorwaarden zoals hier beschreven, evenals op alle beslissingen die de organisatoren verplicht zijn te nemen om het goede verloop van deze winactie te garanderen.