Somalisch

Qoraalkan wuxuu ka hadlayaa tallaalka corona.

Warbixinta tallaalka corona:

https://www.ggdzw.nl/wp-content/uploads/2021/06/uitgebreide-folder-coronavaccinatie-_-somalisch.pdf

https://www.pharos.nl/coronavirus/coronavaccinatie/tallaalka-corona/