Somalisch

Qoraalkan wuxuu ka hadlayaa tallaalka corona.

Warbixinta tallaalka corona:

https://www.pharos.nl/coronavirus/coronavaccinatie/tallaalka-corona/