Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

In het najaar van 2019 voeren alle GGD’en in Nederland voor de tweede keer gelijktijdig de Gezondheidsmonitor Jeugd in het voortgezet onderwijs uit. De vorige monitor vond plaats in najaar 2015.

Waarom dit onderzoek?

De Gezondheidsmonitor Jeugd vindt plaats naast het screeningsonderzoek van Jeugdgezondheidszorg van GGD Zaanstreek-Waterland in de klassen 1 en 3 ten behoeve van de individuele leerling. Het doel van de Gezondheidsmonitor is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen in de klassen 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. Met de resultaten van dit onderzoek wordt lokaal en landelijk beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.

De gegevens van de Gezondheidsmonitor Jeugd vormen, samen met de gegevens van de screening van Jeugdgezondheid, ook de basis voor een schoolspecifieke rapportage die richting kan geven aan het gezondheidsbeleid van de school. Zo kan de school vroegtijdig inspelen op het welzijn en de leefgewoonten van de leerlingen. Leerlingen met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren immers beter op school!

Met iemand praten over jouw gezondheid?

Wil je na het invullen van de vragenlijst praten over jezelf of over het onderzoek? Vanaf 23 september kun je overdag op werkdagen via WhatsApp contact opnemen met een Jeugdarts van de GGD, T: 06 – 51 50 14 15.
Heb je vragen over het onderzoek? Bekijk deextra informatie, of mail naar de onderzoekers van GGD Zaanstreek-Waterland, epi@ggdzw.nl.

Onderzoeksprotocol

Het onderzoeksprotocol van GGD Zaanstreek-Waterland van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 is openbaar en als pdf op te vragen via epi@ggdzw.nl.
In het protocol staan:

  •  het doel van het onderzoek,
  •  producten die het onderzoek oplevert,
  •  werkwijze en onderzoekspopulatie,
  • welke gegevens de GGD verzamelt,
  •  toestemmingsprocedure,
  •  omgang met de onderzoeksgegevens.