Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is de GGD Gezondheidsmonitor 2022?

De GGD Gezondheidsmonitor 2022 is een landelijk vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en leefgewoonten onder inwoners van 18 jaar en ouder in Nederland. Het onderzoek start in september 2022. In heel Nederland worden ruim één miljoen mensen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. In regio Zaanstreek-Waterland zijn dit er ruim 22.000.

Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd?

Gemeenten zijn vanuit de wet verplicht om de gezondheidssituatie van inwoners in Nederland in kaart te brengen. Gemeenten laten deze wettelijke taak uitvoeren door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Normaal gesproken doen GGD’en dit eens per vier jaar. Maar bij rampen en crises is het extra belangrijk om de gezondheidssituatie te volgen. De coronacrisis is daar één van. Met de GGD Gezondheidsmonitor 2022 geven GGD’en inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van volwassenen tijdens en na de coronaperiode op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Ook vergelijken GGD’en de resultaten met voorgaande metingen vóór de coronacrisis.

De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling en invulling van lokaal gezondheidsbeleid. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen of extra voorzieningen op te zetten in een gemeente of woonwijk. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Omdat het een landelijke crisis betreft, is ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) betrokken als opdrachtgever. Het ministerie van VWS zal de resultaten ook gebruiken om beleid te maken.

Welke organisaties zijn betrokken bij het onderzoek?

De GGD’en, het organisatiedeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voeren dit onderzoek samen uit. I&O Research verzamelt de gegevens namens deze partijen.

Het CBS krijgt naast de verzamelde gegevens ook veel bestanden van andere instellingen. Hierin staan bijvoorbeeld gegevens over inkomen en bevolking. Die informatie voegt het CBS samen. Daardoor hoeft er zo weinig mogelijk informatie uitgevraagd te worden. In de samengevoegde informatie die GGD’en van het CBS krijgen, zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

Deze extra meting van de GGD Gezondheidsmonitor is onderdeel van een breder onderzoeksprogramma naar de gevolgen van de coronacrisis. In dit programma wordt samengewerkt met Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij rampen). Netwerk GOR is een samenwerking van het RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoeksprogramma wordt gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Wat is de rol van I&O Research?

I&O Research heeft de opdracht gekregen om voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022 het veldwerk uit te voeren. Dat betekent dat zij de uitnodigingen voor het onderzoek versturen en uw antwoorden verzamelen. Om de uitnodigingen te kunnen sturen ontvangen zij van het CBS naam- en adresgegevens. Deze worden drie maanden na afloop van het onderzoek weer verwijderd. Hiermee voldoen we aan de eisen vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Waar en wanneer wordt het onderzoek uitgevoerd?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in heel Nederland. De vragenlijst kan ingevuld worden in de periode van 16 september tot en met 5 december 2022.

Hoe worden de deelnemers van dit onderzoek geselecteerd?

De doelgroep van het onderzoek zijn personen van 18 jaar en ouder in Nederland die woonachtig zijn in Nederland. Het CBS selecteert willekeurig personen uit de BRP (basisregistratie personen) die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Dit noemen we een steekproef. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de Nederlandse bevolking. Ook mensen die tijdelijk in Nederland verblijven en staan ingeschreven in de BRP, kunnen worden uitgenodigd voor het onderzoek. De personen uit de steekproef krijgen van de regionale GGD een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kan online of op papier. Personen die niet geselecteerd zijn, ontvangen geen vragenlijst en kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Waarom is het belangrijk om mee te doen?

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van inwoners van 18 jaar en ouder in Nederland, is het van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Als te weinig mensen meedoen, zijn de uitkomsten geen goede vertegenwoordiging van de hele doelgroep. Hierdoor worden de uitkomsten van het onderzoek niet of minder betrouwbaar.

Wat heb ik er aan om deel te nemen aan dit onderzoek?

Door het beantwoorden van vragen over uw gezondheid, staat u even stil bij hoe het met u gaat. U hebt daarna misschien behoefte aan informatie over uw gezondheid. Aan het eind van de online vragenlijst vindt u daarom een aantal websites met betrouwbare gezondheidsinformatie. Daar kunt u antwoord vinden op eventuele vragen die u heeft na het invullen van de vragenlijst.

Met het beantwoorden van de vragen helpt u ons en de andere inwoners van uw gemeente ook. Wij kunnen dan, samen met de gemeente, gericht beleid opstellen of aanpassen en actie ondernemen om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen of extra voorzieningen op te zetten in een gemeente of woonwijk.

Tot slot maakt u met het invullen van de vragenlijst kans op een van de 1900 VVV Cadeaukaarten ter waarde van 50 euro.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie of vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de helpdesk van I&O Research. U kunt hen gratis bellen op 0800– 0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur). Ook kunt u mailen naar helpdeskGM@ioresearch.nl.

Meedoen aan het onderzoek

Waarom ben ik uitgenodigd?

Voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022 nodigen we ruim 1 miljoen mensen van 18 jaar en ouder uit die woonachtig zijn in Nederland. Alle inwoners van Nederland staan in het bevolkingsregister van gemeenten. Het CBS heeft hier willekeurig personen uit geselecteerd voor dit onderzoek. Als u een uitnodiging heeft ontvangen, bent u daar een van. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de totale groep inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente. Uw naam- en adresgegevens worden gebruikt om u een uitnodiging en eventueel een herinnering te sturen voor het onderzoek. Drie maanden na afloop van het onderzoek worden deze gegevens verwijderd.

Moet ik nog ergens toestemming geven dat jullie mijn gegevens mogen verwerken?

Nee. Door de vragenlijst in te vullen (en op te sturen als u via papier meedoet), gaat u akkoord met de deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. We wijzen u hierop als u start met het invullen. U kunt er altijd voor kiezen om bepaalde vragen niet te beantwoorden of uw deelname helemaal te stoppen. Uw antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld, uw antwoorden worden veilig opgeslagen en worden alleen gedeeld met partijen die in de privacyverklaring worden genoemd.

Als u via internet meedoet en (tussentijds) stopt met uw deelname aan de vragenlijst, blijven uw antwoorden bewaard. Als u toch niet wilt dat uw antwoorden gebruikt worden voor het onderzoek, kunnen wij uw antwoorden verwijderen. Daarvoor kunt u contact opnemen met I&O Research via helpdeskGM@ioresearch.nl of 0800-0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur). Wanneer u uw persoonlijke inloggegevens doorgeeft, zorgt I&O Research ervoor dat uw antwoorden worden verwijderd.

Ben ik verplicht om deel te nemen aan het onderzoek?

Nee, deelname is vrijwillig. We stellen het wel zeer op prijs als u meedoet. Uw deelname is belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar beleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte en vragen van de inwoners.

Hoe kan ik meedoen?

U kunt de vragenlijst invullen via internet of op papier. De vragenlijst invullen via internet gaat het snelst. U slaat dan automatisch de antwoorden over die niet van toepassing zijn. In de brief staat uw persoonlijke inlogcode. U kunt deze invullen op www.startvragenlijst.nl/ggd en daarna direct de vragenlijst invullen. Invullen kan via PC/laptop, tablet en smartphone.

Vult u de vragenlijst liever in op papier? Wacht dan met meedoen tot u een papieren vragenlijst van ons ontvangt.

Hoeveel tijd kost het invullen van de vragenlijst?

De ene persoon vult de vragenlijst sneller in dan de andere persoon. Gemiddeld duurt het invullen van de vragenlijst ongeveer 30 minuten.

Met mij gaat alles goed, is het nodig dat ik de vragenlijst invul?

Ja, heel graag! We streven er in dit onderzoek naar om een goed beeld te krijgen van alle inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente, dus niet alleen van mensen waarmee het niet goed gaat. Het zou jammer zijn als alleen zij de vragenlijst invullen, we krijgen dan namelijk onterecht het beeld dat het met veel inwoners slecht gaat.

Waarom krijg ik een herinneringsbrief?

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, sturen we een herinnering. We gebruiken de inlogcode of de code op de achterkant van de papieren vragenlijst om te bepalen wie de vragenlijst nog niet heeft ingevuld. Deze personen ontvangen een herinnering. Ook als u al begonnen bent aan de vragenlijst, maar deze nog niet helemaal heeft ingevuld, krijgt u een herinneringsbrief. Drie maanden na afronding van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd.

Ik krijg een herinnering, maar ik heb de vragenlijst al ingevuld. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk is uw vragenlijst pas ontvangen of verwerkt nadat de herinneringsbrieven klaar zijn gemaakt voor verzending. U hoeft I&O Research of de GGD hier niet over te bellen en u kunt de herinnering weggooien. Het kan ook zijn dat u een herinnering heeft ontvangen, terwijl u wel al bent begonnen met het invullen van de vragenlijst maar deze nog niet hebt afgerond. Wij zouden het heel fijn vinden als u de vragenlijst verder wilt invullen en afronden. Als u opnieuw inlogt kunt u direct verder gaan bij de vraag waar u gebleven was.

Waarom word ik aan de deur benaderd om mee te doen met de GGD Gezondheidsmonitor?

Een deel van de personen die zijn uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek wordt aan de deur benaderd als zij nog niet hebben meegedaan na de eerste uitnodiging. Het kan zijn dat u wordt bezocht door een medewerker van onderzoeksbureau I&O Research, dat het onderzoek voor ons uitvoert. Deze medewerker zal u vragen of u mee wilt doen met het onderzoek. Dit doen we om in gebieden waar normaal gesproken minder mensen aan ons onderzoek meedoen, toch voldoende reacties op onze vragenlijst te krijgen. De personen die aan de deur benaderd worden willekeurig geselecteerd uit de groepen die minder vaak reageren. Wilt u niet dat een medewerker van I&O Research u bezoekt, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van I&O Research via helpdeskGM@ioresearch.nl of 0800-0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur).

Ik kan niet inloggen, wat nu?

Misschien staat de Caps Lock aan of heeft u hoofdletters gebruikt in de inlogcode, terwijl dit kleine letters zijn. Het adres www.startvragenlijst.nl/ggd typt u in bij de adresbalk van uw internetbrowser en niet via een zoekmachine (bijvoorbeeld Google). Wanneer het echt niet lukt om in te loggen, kunt u contact opnemen met I&O Research via helpdeskGM@ioresearch.nl of 0800-0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur).

Ik ben mijn inlogcode kwijt, kan ik een nieuwe krijgen?

Wij kunnen u geen nieuwe inlogcode toesturen. U kunt wachten op de herinneringsbrief die u na ongeveer 3 weken ontvangt. Hierin staat nog een keer de inlogcode.

Mijn computer is vastgelopen, wat nu?

Als het invullen is afgebroken door een computerstoring of omdat de pagina is verlopen, is er niks aan de hand. U kunt na 10 minuten weer verder met invullen als u opnieuw inlogt. Het systeem heeft even de tijd nodig om te herkennen dat u niet meer aan het invullen bent. De antwoorden die u al heeft ingevuld zijn automatisch bewaard. U hoeft dus niet de hele vragenlijst opnieuw in te vullen.

Ik ben halverwege gestopt, wat nu?

Als u tussentijds bent gestopt met invullen, is er niks aan de hand. U kunt meteen weer verder met invullen als u opnieuw inlogt. De antwoorden die u al heeft ingevuld zijn automatisch bewaard. U hoeft dus niet de hele vragenlijst opnieuw in te vullen.

Ik ben de antwoordenvelop kwijt, wat nu?

U kunt de vragenlijst zonder postzegel versturen naar:

I&O Research
Antwoordnummer 90275
3009 VB Rotterdam

Kan ik me achteraf terugtrekken uit het onderzoek?

Door de vragenlijst in te vullen, gaat u akkoord met de deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. U kunt er altijd voor kiezen om bepaalde vragen niet te beantwoorden of uw deelname te stoppen. Als u (tussentijds) stopt met uw deelname aan de vragenlijst, blijven uw antwoorden bewaard. Als u toch niet wilt dat uw antwoorden gebruikt worden voor het onderzoek, kunnen wij uw antwoorden verwijderen. Dit is mogelijk tot en met 15 december 2022. Daarvoor kunt u contact opnemen met I&O Research via helpdeskGM@ioresearch.nl of 0800-0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur). Wanneer u uw persoonlijke inloggegevens doorgeeft, zorgt I&O Research ervoor dat uw antwoorden worden verwijderd.

Mag iemand anders in mijn plaats meedoen?

Nee, het is belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld door de persoon aan wie de uitnodiging is gericht. Controleer daarom of uw naam op de brief staat. Is dit niet het geval, wilt u de vragenlijst dan doorgeven aan de persoon aan wie de vragenlijst is gestuurd? De computer selecteert willekeurig wie aan het onderzoek kunnen meedoen. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de totale gemeente. Lukt het niet om deze lijst alleen in te vullen? Dan kunt u gerust hulp van een familielid of bekende vragen. Geef dan wel zelf de antwoorden. U kunt ook contact opnemen met I&O Research via helpdeskGM@ioresearch.nl of 0800-0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur) om hulp te krijgen bij het invullen.

Aanmelden voor het GGD Gezondheidspanel?

GGD Zaanstreek-Waterland heeft een gezondheidspanel. Als lid van het Gezondheidspanel ontvangt u een aantal keer per jaar per email een korte vragenlijst over een onderwerp op het gebied van gezondheid. Aan het eind van de vragenlijst staat een link naar de website van het Gezondheidspanel van GGD Zaanstreek-Waterland, waar u uw gegevens kunt achterlaten om lid te worden van het panel. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw antwoorden op de GGD Gezondheidsmonitor 2022. U verplicht zich met uw aanmelding tot niets. U kunt op elk gewenst moment besluiten om niet verder deel te nemen.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van de vragenlijst?

Ja, een medewerker van de helpdesk kan u helpen bij het invullen van de vragenlijst. Dit kan in verschillende talen. U kunt hen gratis bellen op 0800– 0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur). U krijgt dan contact met I&O Research, het bureau dat de GGD’en ondersteunt bij dit onderzoek.

Privacy

Wat gebeurt er met de gegevens die in jullie bezit zijn?

De GGD Gezondheidsmonitor 2022 heeft het doel om de gezondheidssituatie van volwassenen te volgen in de tijd. In 2024 voeren we dit onderzoek opnieuw uit. Om dan te kunnen vergelijken met deze en eerdere metingen, moeten we de resultaten bewaren. We treffen technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen. De gegevens die we bewaren, bevatten geen gegevens die direct herleidbaar zijn.

Naam- en adresgegevens worden door I&O Research gebruikt om de uitnodiging en eventuele herinneringen voor deelname aan het onderzoek te versturen en de prijswinnaars te informeren. De gegevens worden niet gekoppeld aan uw antwoorden op de vragenlijst. Drie maanden na afronding van het onderzoek worden alle namen en adressen vernietigd.

Hoe zit het met de privacy?

Uw antwoorden behandelen we uiteraard zorgvuldig. In dit gezondheidsonderzoek beschermen wij de privacy zoals dat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven. Dat betekent dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden.

In dit onderzoek gaat het ook niet om informatie over individuele personen. In de resultaten van het onderzoek worden alleen gegevens gepresenteerd van de totale groep inwoners van 18 jaar en ouder of van subgroepen, zoals ouderen en jongeren. De resultaten van individuele personen laten we niet zien. Uw antwoorden worden dus nooit openbaar. Meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers? Lees dan onze privacyverklaring.

Hoe komen jullie aan mijn naam en adres?

Alle inwoners van een gemeente staan in het bevolkingsregister van die gemeente. De gemeente is verplicht op grond van wet- en regelgeving uw (persoons)gegevens uit het bevolkingsregister te verstrekken aan officiële (overheids)instanties. Voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022 ontvangt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) de gegevens uit het bevolkingsregister. Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.

Hoe wordt gecontroleerd of ik de vragenlijst heb ingevuld?

Bij de digitale vragenlijst wordt de inlogcode geregistreerd. De computer kan zien of u de vragenlijst volledig heeft ingevuld. Bij de schriftelijke vragenlijst staat op elke bladzijde een barcode. Deze wordt gelezen door de computer. Die barcodes en inlogcodes worden vergeleken met het overzicht van alle geselecteerde personen voor het onderzoek. Op basis daarvan worden eventueel herinneringsbrieven verzonden. Na afloop van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd.

Weten anderen wat ik heb ingevuld?

Wij gebruiken uw naam en adres alleen voor het versturen van de uitnodiging en voor de herinneringen. Een kleine groep personen wordt daarnaast aan de deur benaderd om mee te doen (zie ‘Waarom word ik aan de deur benaderd om mee te doen met de GGD Gezondheidsmonitor?’). Als u heeft aangegeven mee te willen doen aan de prijsverloting gebruiken wij uw naam en adres ook om u te informeren als u een prijs heeft gewonnen (zie ‘Prijsverloting’). Het bestand met namen en adressen wordt niet gekoppeld aan uw antwoorden en wordt na afloop vernietigd. De resultaten van het onderzoek gaan alleen over de totale groep van 18 jaar en ouder of over subgroepen, zoals ouderen en jongeren. Het gaat dus niet om u persoonlijk. Uw antwoorden worden niet openbaar gemaakt. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers aan dit onderzoek? Bekijk dan de privacyverklaring.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd bij het combineren van de gegevens?

De antwoorden die de deelnemers in dit onderzoek geven, worden gecombineerd met informatie die het CBS van andere instellingen krijgt. Voorbeelden zijn gegevens over inkomen en bevolkingsopbouw.  De GGD’en, organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, het RIVM en het CBS maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Door het combineren van deze gegevens, werken we zo efficiënt mogelijk. De privacy van deelnemers is hierbij gewaarborgd.

Iedere deelnemer krijgt voor het onderzoek een uniek nummer. Via het unieke nummer worden de gegevens gecombineerd. Het gaat hierbij om een geautomatiseerde uitwisseling, waarbij geen persoonsgegevens zoals naam en adres worden gebruikt.

Wat gebeurt er met mijn gegevens voor het GGD Gezondheidspanel?

GGD Zaanstreek-Waterland heeft een gezondheidspanel. Dit is een groep inwoners uit de regio die een paar keer per jaar deelneemt aan korte digitale onderzoeken over gezondheid en zaken die daarop van invloed zijn. U kunt zich na het invullen van de vragenlijst aanmelden voor ons gezondheidspanel door de link te volgen en uw gegevens achter te laten. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw antwoorden op de GGD Gezondheidsmonitor 2022. U verplicht zich met uw aanmelding tot niets. U kunt op elk gewenst moment besluiten om niet verder deel te nemen. U kunt zich dan afmelden via de website van het panel of via de link onderaan elke email die u ontvangt over het panel.

Onderwerpen in de vragenlijst

Welke onderwerpen komen in de vragenlijst aan bod?

In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Algemene gegevens: leeftijd, geslacht, huishoudsamenstelling, opleiding, werk
  • Rondkomen
  • Gezondheid en welzijn: psychische gezondheid, stress, eenzaamheid, veerkracht, niet-specifieke klachten, chronische aandoeningen, long-covid
  • Leefstijl: lengte en gewicht, bewegen
  • Middelengebruik: roken, alcohol
  • Participatie: sociale steun, vrijwilligerswerk
  • Zorg en hulp: mantelzorg, uitgestelde zorg
  • Ingrijpende gebeurtenissen: trauma, suïcidegedachten, impact corona

In aanvulling op bovenstaande onderwerpen die door alle GGD’en uitgevraagd worden, heeft elke GGD heeft de optie om lokale vragen te stellen om zo meer te weten te komen over wat speelt in de eigen regio. GGD Zaanstreek-Waterland vraagt naar de volgende lokale gegevens: regie over het eigen leven, zingeving, drugsgebruik (alleen voor de doelgroep 18 t/m 64 jaar), voeding, slapen en geluidshinder.

Waarom willen jullie mijn opleidingsniveau weten?

Gemeenten willen graag weten in hoeverre er verschillen zijn in gezondheid tussen verschillende groepen volwassenen. Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen. Daarom bevat de vragenlijst een aantal vragen over uw achtergrondkenmerken, waaronder uw opleidingsniveau.

Ik wil graag informatie over één of meerdere onderwerpen uit de vragenlijst. Kan dat?

Ja, dat kan. Wanneer u de vragenlijst via internet invult, krijgt u aan het eind een pagina te zien met websites waar veel informatie te vinden is over thema’s in deze vragenlijst.

Resultaten van het onderzoek

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

Gemeenten gebruiken de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Ook kunnen gemeenten en de GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het RIVM en het CBS levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Waar kan ik de resultaten van het onderzoek vinden?

De resultaten van het onderzoek worden medio 2023 openbaar gemaakt op de websites CBS Statline, RIVM Statline, VZinfo (RIVM), de website van GGD Zaanstreek-Waterland, en op de cijferwebsite van GGD Zaanstreek-Waterland.  In de resultaten van het onderzoek worden alleen gegevens gepresenteerd van de totale groep inwoners van 18 jaar en ouder of van subgroepen, zoals ouderen en jongeren. De resultaten van individuele personen laten we niet zien. Uw antwoorden worden dus nooit openbaar. 

Krijg ik ook bericht over de resultaten van het onderzoek?

Nee, het is niet mogelijk om de deelnemers op de hoogte te stellen van de onderzoeksresultaten. De adresgegevens van de deelnemers worden na het sluiten van het onderzoek vernietigd. De resultaten van het onderzoek worden medio 2023 openbaar gemaakt op de websites CBS Statline, RIVM Statline, VZinfo (RIVM), de website van GGD Zaanstreek-Waterland, en op de cijferwebsite van GGD Zaanstreek-Waterland.

Afmelden

Ik wil of kan niet meedoen.

Het is mogelijk dat u de vragenlijst niet wilt of kunt invullen. U kunt zich dan afmelden door een mail te sturen naar helpdeskGM@ioresearch.nl onder vermelding van uw inlogcode (deze vindt u in de brief) of adresgegevens. U kunt ook bellen naar 0800-0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur).

Ik ben al begonnen, maar wil de vragenlijst niet afmaken.

U kunt altijd stoppen met de vragenlijst. Indien u geen herinnering meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar helpdeskGM@ioresearch.nl onder vermelding van uw inlogcode (deze vindt u in de brief) of adresgegevens. U kunt ook bellen naar 0800-0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur).

De aangeschreven persoon woont niet (meer) op dit adres.

Ondanks de zorgvuldige manier van adressen verzamelen, is het mogelijk dat u een uitnodiging heeft ontvangen voor iemand die niet meer op dit adres woont. Om te voorkomen dat de GGD u nog herinneringen stuurt om de vragenlijst in te vullen, willen wij u vragen of u de aangeschreven persoon af wilt melden door een mail te sturen naar helpdeskGM@ioresearch.nl onder vermelding van de inlogcode (deze vindt u in de brief) of adresgegevens. U kunt ook bellen naar 0800-0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur).

De aangeschreven persoon is niet in staat de vragenlijst in te vullen.

Wanneer de aangeschreven persoon niet in staat is om de vragenlijst in te vullen, bijvoorbeeld door ziekte, is het heel vervelend als deze persoon nog herinneringsbrieven ontvangt. Wij willen u vragen of u de aangeschreven persoon af wilt melden door een mail te sturen naar helpdeskGM@ioresearch.nl onder vermelding van de inlogcode (deze vindt u in de brief) of adresgegevens. U kunt ook bellen naar 0800-0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur).

De aangeschreven persoon is (tijdelijk) afwezig.

De vragenlijst kan tot 5 december worden ingevuld. Mocht de aangeschreven persoon vóór die tijd nog wel aanwezig zijn dan kan hij/zij de vragenlijst nog invullen. Als de aangeschreven persoon voor die tijd niet aanwezig is, willen wij u vragen om hem of haar af te melden door een mail te sturen naar helpdeskGM@ioresearch.nl onder vermelding van de inlogcode (deze vindt u in de brief) of adresgegevens. U kunt ook bellen naar 0800-0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur).

De aangeschreven persoon is overleden.

Ondanks de zorgvuldige manier van adressen verzamelen, is het mogelijk dat u een uitnodiging heeft ontvangen voor iemand die is overleden. Dat spijt ons zeer. Om te voorkomen dat de GGD nog herinneringen stuurt om de vragenlijst in te vullen, willen wij u vragen of u de aangeschreven persoon af wilt melden door een mail te sturen naar helpdeskGM@ioresearch.nl onder vermelding van de inlogcode (deze vindt u in de brief) of adresgegevens. U kunt ook bellen naar 0800-0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur).

Ik wil nooit meer post ontvangen van jullie.

U kunt zich op afmelden voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022 door een mail te sturen naar helpdeskGM@ioresearch.nl onder vermelding van de inlogcode (deze vindt u in de brief) of adresgegevens. U kunt ook bellen naar 0800-0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur). Wanneer u niet wilt dat de GGD u in de toekomst voor andere onderzoeken benadert, kunt u dit zelf bij uw gemeente aangeven. Wij hebben uw naam en adresgegevens namelijk uit de basisregistratie personen (BRP).

Prijsverloting

Maak ik door mee te doen kans op een beloning?

Iedereen die meedoet en de vragenlijst volledig heeft ingevuld (via internet of op papier), kan kans maken op een van de 1900 VVV Cadeaukaarten ter waarde van 50 euro die wij verloten onder de deelnemers. Aan het eind van de vragenlijst kunt u aangeven of u wilt meedoen aan de prijsverloting.

Als u een VVV Cadeaukaart hebt gewonnen, sturen we die per post naar u op. We gebruiken hiervoor uw naam- en adresgegevens uit de steekproef. I&O Research verloot de VVV Cadeaukaarten na afloop van het onderzoek, begin december 2022. Wanneer u niets van ons hoort, bent u helaas niet een van de winnaars.

We benaderen een deel van de mensen ook aan de deur om mee te doen als zij niet hebben meegedaan na de eerste uitnodiging. Iedereen die op deze manier mee heeft gedaan, belonen we met een VVV Cadeaukaart ter waarde van 10 euro. Zij maken geen kans op een van de 1900 VVV Cadeaukaarten ter waarde van 50 euro.

Wanneer weet ik of ik een VVV Cadeaukaart heb gewonnen?

De VVV Cadeaukaarten worden begin december 2022 verloot door I&O Research. Als u een van de winnaars bent, wordt de VVV Cadeaukaart na de prijsverloting naar u opgestuurd per post. We gebruiken hiervoor uw naam- en adresgegevens uit de steekproef. Wanneer u niets van ons hoort, bent u helaas niet een van de winnaars.

Overige vragen

Waar kan ik terecht met een klacht of opmerking?

Wanneer u een klacht of opmerking heeft over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met GGD Zaanstreek-Waterland via onderzoek2022@ggdzw.nl.

Ik heb naar aanleiding van de vragenlijst behoefte aan een persoonlijk gesprek. Waar kan ik terecht?

Er zijn veel hulplijnen die u kunt bellen bij vragen of voor ondersteuning. Op www.steunpuntcoronazorgen.nl vindt u een handig overzicht van hulplijnen met betrekking tot corona en andere onderwerpen en zorgen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw huisarts.