Gezondheidsmonitor 2022

Click here for the information in English.

De coronacrisis heeft de afgelopen tweeënhalf jaar ieders leven beïnvloed. Het is daarom voor de GGD van belang om te weten welke gevolgen de pandemie op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners heeft gehad. Dit doet de GGD door middel van een landelijk vragenlijstonderzoek: de Gezondheidsmonitor 2022. Dit onderzoek loopt van 16 september tot en met 5 december 2022.
De resultaten gebruiken het Rijk en de gemeenten om gezondheidsbeleid voor hun inwoners te ontwikkelen.
Kijk hieronder voor meer informatie over het onderzoek.

Informatie over het onderzoek

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Daarom voert GGD Zaanstreek-Waterland van 16 september tot en met 5 december 2022 een extra Gezondheidsmonitor uit. Met deze monitor wil de GGD de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder onderzoeken. In dit vragenlijstonderzoek komen verschillende onderwerpen aan bod zoals fysieke en mentale gezondheid, participatie, eenzaamheid en financiën, maar ook de invloed van de coronacrisis op het welzijn.
De Gezondheidsmonitor 2022 voert de GGD uit in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD-en. I&O Research verzamelt de gegevens namens GGD Zaanstreek-Waterland.

Meedoen

Het CBS selecteert willekeurig personen die de GGD uitnodigt voor de deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. De geselecteerde inwoners krijgen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen; dit kan online of schriftelijk. Deelname is vrijwillig en gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Inwoners die niet geselecteerd zijn, kunnen helaas niet meedoen.

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van inwoners van 18 jaar en ouder in Nederland, is het van belang dat zoveel mogelijk van de uitgenodigde mensen meedoen. Gemiddeld duurt het invullen van de vragen ongeveer 30 minuten en elke deelnemer maakt kans op een VVV-bon van €50,-.

Gebruik van de resultaten

De resultaten van de Gezondheidsmonitor 2022 zijn belangrijk voor gemeenten, de GGD en andere organisaties gericht op de gezondheid en welzijn van inwoners in Zaanstreek-Waterland. De resultaten van de Gezondheidsmonitor kunnen worden gebruikt om beleid op te stellen of aan te passen en actie te ondernemen om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen of extra voorzieningen op te zetten in een gemeente of woonwijk.

Wilt u graag weten wat de uitkomsten zijn van dit onderzoek? Wij verwachten in het najaar van 2023 de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor 2022 te publiceren op gezondheidincijfers.ggdzw.nl. Op deze website vindt u ook de resultaten van eerdere Gezondheidsmonitoren.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over dit onderzoek verwijzen wij nu naar de veelgestelde vragen. Als u een uitnodiging heeft ontvangen kunt u contact opnemen met de helpdesk van I&O Research. U kunt hen gratis bellen op 0800– 0191 (elke dag bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur) of mailen naar helpdeskGM@ioresearch.nl. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers van GGD Zaanstreek-Waterland via onderzoek2022@ggdzw.nl.

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw privacy? Zie onze privacyverklaring.