Veelgestelde vragen GGD Gezondheidsmeter 2020, Kinderen

Algemeen

Wat is de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020, Kinderen’?

De ‘GGD Gezondheidsmeter 2020, Kinderen’ is een gezondheidsonderzoek in de regio Zaanstreek-Waterland naar de gezondheid en leefgewoonten van kinderen tussen de 0 en 12 jaar oud. Voor dit onderzoek hebben zo’n 14.000 ouders in Zaanstreek-Waterland een uitnodiging gekregen om een vragenlijst in te vullen.

Waarom de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020, Kinderen’?

De gemeente heeft allerlei taken en verantwoordelijkheden rond volksgezondheid. Zo moet elke gemeente de gezondheid van de inwoners in kaart brengen. Dat doet de GGD voor de gemeente. De GGD verzamelt via de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020, Kinderen’ informatie over de gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving van de kinderen. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Ook kunnen gemeenten en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van kinderen te verbeteren. Hoe meer mensen er meedoen, hoe betrouwbaarder de informatie.

Wat levert het onderzoek op?

Voorbeelden van activiteiten die gebeuren n.a.v. resultaten van eerder GGD-onderzoek:

  • de opvoedingscursussen en thema-avonden zijn afgestemd op de behoefte van ouders;
  • aanleg van veilige speelplekken in de buurt;
  • alle basisscholen zijn verplicht te werken met het landelijk ontwikkelde Pestprotocol;
  • op de basisscholen draaien gezondheidsprojecten zoals ‘Lentekriebels’ of ‘Gezonde school en Genotmiddelen’;
  • jeugdverpleegkundigen van de GGD hebben voor  ouders en kinderen in groep 7, extra tijd gekregen om aandacht te besteden aan alcoholpreventie. Dit om te voorkomen dat kinderen op de middelbare school al jong alcohol gaan drinken.

Om welke gemeenten gaat het?

Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek is van eind september tot en met begin december 2020.

De GGD-en laten in de media laten dat er te weinig mensen zijn om bron- en contactonderzoek te doen. Is het dan verstandig om juist nu te komen met dit gezondheidsonderzoek? 

Naast het bestrijden van infectieziekten heeft de GGD meer wettelijke taken. Dit is onder andere het uitvoeren van gezondheidsonderzoek. Er is gesproken met de gemeenten en GGD-en in Nederland om het gezondheidsonderzoek uit te stellen. Maar we vinden allemaal dat het juist nu belangrijk  is om te weten hoe het met mensen gaat. En op wat voor manieren corona effect heeft op ons leven.

Met de resultaten kunnen we aanpassingen doen in beleid, zorg en activiteiten in uw gemeente. Daarvoor is een goed beeld nodig.  De GGD heeft genoeg medewerkers  om de Gezondheidsmeter 2020 uit te voeren.

Voor het doen van testen en het bron- en contactonderzoek heeft de GGD mensen werken met een andere achtergrond. Ook kunnen we het aantal testen nog verder uitbreiden. De capaciteit van het laboratorium en het aantal testmaterialen is helaas nog altijd beperkt. Daarom verhogen de GGD-en op verzoek van het ministerie van VWS het aantal testen niet.

Is dit onderzoek al eerder gedaan?

In 2007, 2011 en in 2016 was een vergelijkbaar onderzoek. Veel vragen zijn hetzelfde. Hierdoor kunnen we veranderingen in de tijd zien. We kunnen beoordelen of de gezondheid van kinderen, of factoren die van invloed zijn op de gezondheid van kinderen, in de loop van de tijd zijn veranderd.

Is dit onderzoek ook in andere regio’s ?

Ook andere GGD’en doen vergelijkbaar onderzoek. Daardoor kunnen we de meeste resultaten van Zaanstreek-Waterland vergelijken met die van andere GGD-regio’s. En soms ook met het landelijke beeld.

Wie doen er mee?

De GGD vraagt ongeveer 14.000 ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar om mee te doen aan het onderzoek. De computer kiest uit het bevolkingsregister van de gemeente wie een uitnodiging krijgt voor het onderzoek. Dat is dus toeval. De GGD nodigt alleen die personen uit. Samen vormen zij een doorsnee van de plaatselijke bevolking. Daarom mag alleen degene die persoonlijk is uitgenodigd de vragenlijst invullen. Personen zonder uitnodiging kunnen niet aan dit onderzoek meedoen.

Geen vragenlijst maar wel meedoen aan gezondheidsonderzoek van de GGD?

Heeft  u geen vragenlijst ontvangen, maar wilt u wel meedoen aan gezondheidsonderzoek van de GGD? Meldt u zich dan aan voor ons panel. U ontvangt dan ongeveer 4 keer per jaar per e-mail vragen over gezondheid en leefstijl. Ook kunt u een mening geven over het beleid en de zorg in de gemeente. U kunt zich aanmelden via www.ggdzw.nl/panel.

Meedoen aan het onderzoek

Ben ik verplicht om deel te nemen aan het onderzoek?

Nee. We stellen het wel erg op prijs! Met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar beleid en activiteiten beter aanpassen aan de wensen en de vragen van de inwoners.

Hoe komt de GGD aan de naam en adresgegevens van mijn kind?

Alle inwoners staan in het bevolkingsregister van de gemeente. De namen en adressen voor dit onderzoek zijn willekeurig uit het bevolkingsregister gekozen. Waaronder de naam en het adres van uw kind. Het is toeval dat u, als ouder/ verzorger van uw kind, een uitnodiging hebt gekregen.

Is het onderzoek helemaal via internet?

Bij de eerste en de tweede uitnodiging ontvangt u een QR-code en inlogcode voor het invullen van een vragenlijst via internet. De derde mailing bevat de herinneringsbrief met een papieren vragenlijst.

Hoe kan ik de vragenlijst invullen?

U kunt de vragenlijst invullen via internet of op papier.

  • Als u de vragenlijst invult via internet met de QR-code of inlogcode dan gaat dit sneller. U slaat dan automatisch de vragen over die niet voor u gelden. In de brief staat uw persoonlijke QR-code en inlogcode.
  • Als u de papieren vragenlijst invult, kunt u deze in bijgevoegde antwoordenvelop zonder postzegel terugsturen.

Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat erom dat u het antwoord geeft dat het beste bij uw situatie past.

Mag iemand anders dan de ouder/verzorger van het genoemde kind de vragenlijst invullen?

Nee, de ouder/verzorger waar het kind de meeste dagen van de week woont vult de vragenlijst in. Natuurlijk mag iemand u helpen bij het invullen van de vragenlijst, maar het gaat om uw antwoorden.

Mag ik de vragenlijst invullen over één van mijn andere kinderen?

Nee, u vult de vragenlijst in over het kind dat bovenaan de brief staat.

Ik krijg een herinnering, maar ik heb de vragenlijst al ingevuld. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk was de vragenlijst nog niet binnen op het moment dat de GGD de herinneringsbrief verstuurde. Het kan een aantal dagen duren voordat we de binnengekomen vragenlijsten hebben verwerkt. U hoeft hiervoor geen contact met de GGD op te nemen. Wij krijgen de vragenlijst vanzelf binnen en weten dan dat u de vragenlijst al heeft ingevuld. Dank u voor uw medewerking.

Zijn er prijzen te verdienen?

Ja, deelnemers maken kans op verschillende prijzen. De grote prijzen zijn een kinderfiets, spacescooter en steppen. Daarnaast verloten wij 6 uitjes.

Hoe gaat de verloting van de prijzen?

De GGD houdt bij wie de vragenlijst heeft teruggestuurd om te voorkomen dat u een herinnering ontvangt. Of om te kijken of u in aanmerking komt voor een prijs. De computer kiest uit de teruggestuurde vragenlijsten (via internet en per post) de prijswinnaars. De winnaars krijgen hierover in december telefonisch bericht. Na afloop van het onderzoek vernietigen we alle telefoonnummers.

Digitale vragenlijst

Ik wil of kan geen vragenlijst op internet invullen, wat nu?

U kunt de vragenlijst ook op papier invullen. Rond 3 november krijgt u een papieren vragenlijst.

Kan ik tussentijds stoppen?

Ja, u kunt stoppen wanneer u wilt. U kunt de computer uitzetten en later verder gaan. Het programma onthoudt waar u bent gebleven. U hebt wel weer uw QR-code of inlogcode nodig.

Ik ben mijn QR-code of inlogcode kwijt?

Wij kunnen u geen nieuwe QR-code of inlogcode sturen. U kunt het beste wachten op een herinneringsbrief. In deze brief staan uw QR-code en inlogcode.

Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen?

U kunt de vragenlijst tot begin december invullen.

Privacy

Worden de gegevens vertrouwelijk behandeld?

Ja. In dit gezondheidsonderzoek beschermen wij de privacy zoals dat in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) staat. Dat betekent dat we de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandelen en verwerken. We gebruiken de gegevens alleen voor statistische doelen. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Kijk voor meer informatie in de privacyverklaring op: www.ggdzw.nl/gmkind.

Hoe wordt gecontroleerd of ik de vragenlijst heb ingevuld?

Bij de digitale vragenlijst wordt de QR-code of inlogcode geregistreerd. De computer kan zien of u de vragenlijst helemaal  heeft ingevuld. Bij de schriftelijke vragenlijst staat op elke bladzijde een barcode. De computer leest deze en vergelijkt die barcodes en QR-code en inlogcode met het overzicht van alle geselecteerde personen voor het onderzoek. Op basis daarvan verzenden we herinneringsbrieven. Na afloop van het onderzoek vernietigen we alle adresgegevens.

 

Resultaten van het onderzoek

Waar kan ik de resultaten van het onderzoek vinden?

U kunt de resultaten in juli 2021 bekijken op de website van GGD Zaanstreek-Waterland: www.ggdzw.nl.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De gemeenten in de regio en de GGD gebruiken de resultaten van het onderzoek  om preventieactiviteiten en beleid goed af te stemmen op de gezondheidsproblemen en de wensen van ouders van jonge kinderen in de gemeenten. De GGD kijkt of bepaalde gezondheidsproblemen hier meer of minder voorkomen dan in de rest van Noord-Holland en Nederland en maakt vergelijkingen met het verleden.

Waarom zoveel vragen?

In de vragenlijst staan vragen over gezondheid, welbevinden, thuissituatie, school, opvoeding en leefstijl etc. Er zijn namelijk veel dingen van invloed op gezondheid en welzijn. Deze informatie maakt duidelijk waar ouders behoefte aan hebben. En welke gezondheidsproblemen, risicofactoren of risicogroepen extra aandacht nodig hebben.

Contact

Waar kan ik terecht als ik me zorgen maak over mijn kind?

Heeft u vragen of zorgen na het invullen van de vragenlijst? Dan kunt u hierover bellen met onze jeugdverpleegkundigen en pedagogen tussen 13.00 en 17.00 uur. Bel 0299 – 74 80 04 (regio Waterland) of 075 – 681 83 40 (regio Zaanstreek).

Waar kan ik terecht voor extra informatie over de onderwerpen in de vragenlijst?

Na het invullen van de digitale vragenlijst kunt u extra informatie vinden over de onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de vragenlijst. Zoals bijvoorbeeld over voeding, beeldschermgebruik en sociale media, bewegen, sociaal emotionele ontwikkeling en meer.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Neem voor meer informatie over de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020, Kinderen’ contact op met Monique Heemskerk en Michelle Wennekers: onderzoek@ggdzw.nl; T :075 – 6519292. Ook kunt u meer informatie vinden op onze website: www.ggdzw.nl/gmkind.