GGD Gezondheidsmeter 2020, Volwassenen en Senioren

De vragenlijst is gesloten. De prijswinnaars zijn bekend gemaakt. De resultaten van het onderzoek worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Informatie over het onderzoek

Inzicht in gezondheid en leefgewoonten van inwoners

Op 25 september ontvangt een grote groep inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland een uitnodiging om mee te doen met de GGD Gezondheidsmeter 2020. Dit is een groot vragenlijstonderzoek van GGD Zaanstreek-Waterland naar de gezondheid en leefgewoonten van inwoners vanaf 18 jaar. Het onderzoek vindt één keer in de vier jaar plaats.

De resultaten geven inzicht in hoe gezond inwoners in de gemeenten in Zaanstreek-Waterland zijn. Hiermee kunnen gemeenten en GGD de voorzieningen en hulpverlening zo goed mogelijk aansluiten op uw behoefte. Met de resultaten van het onderzoek ontwikkelen gemeenten lokaal beleid om de gezondheid en leefstijl te bevorderen.

De GGD voert dit onderzoek uit in opdracht van de 8 gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Dit is een wettelijke taak, vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Sinds 2012 voeren alle GGD’en in Nederland dit onderzoek tegelijkertijd uit.

Voor dit onderzoek heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van toeval een aantal personen geselecteerd. Geselecteerde inwoners krijgen thuis een brief.. Inwoners kunnen mee doen met het onderzoek door een vragenlijst in te vullen. Dat kan via internet of op papier. In de vragenlijst staan vragen over gezondheid, zorg, welzijn en leefstijl. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd: Hoeveel beweegt u? Geeft u mantelzorg? Voelt u zich gelukkig? Ook wordt gevraagd hoeveel invloed de coronacrisis heeft op gezondheid en leefgewoonten.

Dit onderzoek gebeurt strikt vertrouwelijk. We hopen dat er weer veel mensen meedoen aan dit onderzoek. Want hoe meer inwoners meedoen, hoe beter het beeld!

Heeft u geen brief ontvangen? Naast dit onderzoek voert de GGD ook zo’n vier keer per jaar een enquête onder panelleden uit. Wilt u deelnemen aan dit panel? Graag! Meld u aan.

Hoe zit het met mijn privacy?

Sommige vragen zijn persoonlijk, dat beseffen wij. Wij verwerken uw antwoorden vertrouwelijk. Uw gegevens gebruiken wij alleen voor statistieken en groepsverslagen. Wij kunnen niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven.

Geen brief ontvangen?

Heeft u geen brief ontvangen maar wilt u graag meedoen aan onderzoek van de GGD, meldt u zich dan aan voor ons panel. U ontvangt ongeveer 3 keer per jaar per mail een vragenlijst. U kunt dan vragen beantwoorden over gezondheid en leefstijl en een mening geven over het beleid en de zorg in de gemeente. U kunt zich aanmelden via: www.ggdzw.nl/panel.