Alcohol en drugs

""

Alcohol en drugs zijn genotmiddelen. Dit betekent dat ze bij gebruik een prettig effect kunnen geven. Maar de meeste genotmiddelen kunnen risico’s opleveren voor de gezondheid. Én ze zijn verslavend. Daarom biedt GGD Zaanstreek-Waterland u graag meer informatie over de gevolgen van alcohol en drugs.

ALCOHOL

Wat doet alcohol met het lichaam?

Heeft u weleens veel gedronken? Dan weet u dat het zorgt voor mindere coördinatie van het lichaam, een vertraagd reactievermogen en slechter kunnen zien. Daarnaast heeft alcoholgebruik nog veel meer gevolgen voor het lichaam. Alle organen, zoals de lever, nieren, longen, darmen en hart lopen schade op bij het drinken van alcohol. Mensen die veel drinken, hebben daarbij een grotere kans op kanker op latere leeftijd. 

Wat is het advies voor alcoholgebruik van volwassenen en jongeren?

Landelijk is de richtlijn voor volwassenen om niet meer dan 1 glas alcohol per dag te drinken. Beter is het nog, om helemaal geen alcoholhoudende drankjes te drinken. Jongeren onder de 18 jaar mogen helemaal geen alcohol drinken en niet roken: dit is de NIX18-regel.

Hoeveel alcohol is te veel?

Mensen die overmatig drinken, drinken meer dan 7 glazen (vrouwen) of 14 glazen (mannen) per week. Volgens deze norm is 19% van de volwassen inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland een overmatige drinker.

Hoe kan ik hulp krijgen als ik wil minderen of stoppen met alcohol drinken?

Denkt u hulp nodig te hebben bij het minderen of stoppen met het gebruik van alcohol?
Neem dan contact op met Brijder.

Hoe kan ik meedoen aan de maand zonder alcohol?

Steeds meer mensen willen weten hoe het is om een periode minder of niet te drinken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen tijdens de jaarlijkse campagne IkPas. U krijgt dan een extra stimulans om een tijdelijke alcoholstop van 30 dagen vol te houden.

In de gepersonaliseerde IkPas-omgeving krijgt u onder andere dagelijks tips en informatie over niet-drinken. Deelnemers uit eerdere jaren gaven aan zich tijdens de IkPas-maand fitter te voelen en beter te slapen. Zelfs na de alcoholstop van een maand dronken zij minder en waren zich bewuster van hun alcoholgebruik. De campagne start elk jaar in januari.

U kunt zich opgeven via de website van IkPas.

Wat als mijn kind alcohol gebruikt?

Het is normaal dat jongeren experimenteren. Het past bij hun ontwikkeling dat zij dingen uit willen proberen op het gebied van uiterlijk, seksualiteit, alcohol en drugs. In die zin is belangstelling voor alcohol niet verkeerd. Maar negeer het niet. Alcohol is namelijk slecht voor het nog ontwikkelende puberbrein. Ga daarom het gesprek met uw kind aan.

DRUGS

Wat zijn drugs?

Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen waardoor er geestelijke en lichamelijke effecten optreden. Drugs kunnen verdovend (minder voelen), opwekkend (meer energie krijgen) en/of hallucinerend (dingen zien en voelen die er niet zijn) werken.

Hoe kan ik hulp krijgen als ik wil minderen of stoppen met drugs?

Vooral het gebruik van harddrugs brengt grote risico’s voor de gezondheid met zich mee. Informatie over drugs vindt u op de website drugsinfo.nl. Denkt u hulp nodig te hebben bij het minderen of stoppen van uw drugsgebruik? Neem dan contact op met Brijder.

Wat als mijn kind drugs gebruikt?

Het is normaal dat jongeren experimenteren. Het past bij hun ontwikkeling dat zij dingen uit willen proberen op het gebied van uiterlijk, seksualiteit, alcohol en drugs. In die zin is belangstelling voor drugs niet slecht. Maar negeer het niet. Ga zo snel mogelijk het gesprek met uw kind aan.