Griep en verkoudheid

Griep of verkoudheid loopt u vooral op tijdens de herfst en winter. Het zijn zogenaamde virusziekten. De virussen verspreiden zich door praten, hoesten of niezen. De kans op besmetting is het grootst in ruimtes waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slechte ventilatie is. Zoals in een trein of bus. Handen of voorwerpen zoals deurknoppen en speelgoed kunnen de virussen ook overdragen.

Wat is griep?

Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Het griepvirus, ook wel bekend als het influenzavirus, veroorzaakt dit. Als verkoudheid, hoesten en koorts optreden, wordt dat meestal ‘griep’ genoemd. Wilt u meer weten over griep? Kijk dan op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(RIVM).

Wat is verkoudheid?

Verkoudheid wordt veroorzaakt door meerdere virussen. Zoals het rhinovirus, het coronavirus of het respiratoir syncytieel-virus (RS-virus). Bent u verkouden, dan is het slijmvlies van vooral uw bovenste luchtwegen ontstoken. Meestal gaat het alleen om het slijmvlies in de neus- en keelholte en/of bijholten.

Wilt u meer weten over verkoudheid? Of over het verschil tussen griep en verkoudheid? Lees dan de veelgestelde vragen op de website van het RIVM.