Samen zorgen voor jouw kind

Klik hier voor het PDF-bestand van de folder Samen zorgen voor jouw kind (PDF 2mb).

Welkom

Vanaf nu heb je geregeld contact met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Zaanstreek-Waterland. Wij willen dat alle kinderen in onze regio gezond en veilig opgroeien. Daar ondersteunen wij hen en jou, als ouders/verzorgers bij, als je daar prijs op stelt. De Jeugdgezondheidszorg is er voor kinderen en jongeren van -9 maanden tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers. Deze periode vormt een belangrijke basis voor de rest van hun leven. De Jeugdgezondheidszorg van GGD Zaanstreek-Waterland voert haar werk uit in alle Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in de regio Waterland en Centra Jong (CJ) in de regio Zaanstreek.

Hier staan wij voor

Elk kind is uniek

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. Een kind verzorgen en opvoeden is uitdagend en leuk. Maar soms ook een hele klus. Het overkomt iedere ouder weleens dat hij of zij even niet meer weet hoe je iets kunt aanpakken. Of dat je een antwoord zoekt op vragen. Dat kunnen hele praktische vragen zijn (kan ik flesvoeding in de koelkast bewaren?), maar ook opvoedingsvraagstukken (mijn kind wordt gepest, wat kan ik daaraan doen?). Niet iedere ouder heeft iemand met ervaring bij de hand bij wie hij of zij voor raad kan aankloppen.

Vragen staat vrij

De JGZ-medewerkers zijn er speciaal voor opgeleid om dit soort vragen te beantwoorden, te adviseren, te coachen en te steunen. Een telefoongesprek kan al voldoende zijn. Soms is er meer nodig. Bijvoorbeeld een aantal gesprekken met een Jeugdverpleegkundige om te zien waar behoefte aan is. De JGZ-medewerkers hebben tot taak om aan ouders informatie en advies te geven over het opgroeien van kinderen en hun gezondheid.

Voorkomen is beter

Eén van de belangrijkste taken van GGD Zaanstreek-Waterland is preventie: het voorkomen van problemen, ziekten en ongelukken. Daarom informeren de JGZ-medewerkers jou bijvoorbeeld wanneer een vaccinatie jouw kind het beste kan beschermen tegen ziekten.

Op tijd afwijkingen ontdekken

Niet ieder kind ontwikkelt zich ‘volgens plan’. Soms zijn er afwijkingen, zoals aan een heup, de rug of het hart. Sommige afwijkingen zijn vrij onschuldig, andere blijken ernstiger. De JGZ-medewerkers onderzoeken de jonge kinderen daarom op afgesproken momenten. Dat is belangrijk, omdat we dan op tijd de goede zorg kunnen inzetten.

JGZ in de praktijk

Gegevens

Als jouw kind is aangegeven bij de Burgerlijke Stand, krijgt GGD ZaanstreekWaterland zijn of haar persoonsgegevens via de Basisregistratie Personen (BRP) door.

Gehooronderzoek en hielprik

In de eerste week na de geboorte van jouw kind komt een medewerker van GGD Zaanstreek-Waterland bij jou thuis voor een gehooronderzoek en voor een hielprik.

Het dossier van jouw kind

De wet schrijft ons voor een digitaal dossier te gebruiken. De JGZ-medewerkers nemen belangrijke gezondheidsgegevens van jouw kind op in zijn of haar digitale JGZ-dossier. Hierin zijn ook de resultaten van onderzoeken en gegeven adviezen opgenomen. Het geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling en gezondheid vanaf de geboorte tot aan het moment dat jouw kind achttien wordt.
Een deel van dit dossier kun je vrij bekijken in MijnKinddossier met behulp van jouw DigiD. De JGZ-medewerkers plaatsen hier ook informatiemateriaal die voor jouw kind kunnen gelden.

Als je naar een andere woonplaats verhuist, stuurt de JGZ-medewerker na jouw toestemming het dossier aan de JGZ in jouw nieuwe woonplaats. Kijk voor vragen en informatie over het gebruik van het JGZ-dossier op www.ggdzw.nl.

Baby’s en peuters

Tot jouw kind vier jaar is, nodigen wij je meerdere malen uit om met jouw kind naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de regio Waterland of het Centrum Jong (CJ) in de Zaanstreek te komen. In het begin is dat vrij regelmatig. als jouw kind ouder wordt, zitten er langere periodes tussen de afspraken. Deze bezoeken zijn bedoeld om de ontwikkeling van jouw kind te volgen en eventuele afwijkingen op tijd op te sporen. De assistente ontvangt je en weegt en meet jouw kind. De Jeugdarts let vooral op de gezondheid en de ontwikkeling van jouw kind. De Jeugdverpleegkundige geeft jou advies en voorlichting over (op) voeding, verzorging en veiligheid. Zowel de arts als verpleegkundige geven de inentingen van het Rijksvaccinatieprogramma. Bij beiden kun je natuurlijk met jouw vragen terecht.

Kinderen ouder dan vier jaar

Op de basisschool en de middelbare school nodigt GGD Zaanstreek-Waterland jouw kind nog een paar keer uit. In ieder geval een keer voor een bezoek aan de Jeugdarts, de Logopediste, de Jeugdverpleegkundige en de Doktersassistente.
Kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar krijgen aan de hand van een vragenlijst eventueel een uitnodiging.

Afspraak afzeggen of verzetten

Heb je een afspraak dan ontvang je van GGD Zaanstreek-Waterland een sms’je om je hier aan te herinneren. Ben je verhinderd? Geef je dit s.v.p. dan zo snel mogelijk door.

Vaccinaties (inentingen)

Als bescherming tegen een aantal ernstige ziekten biedt de overheid het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aan voor alle kinderen tot en met dertien jaar. Door het RVP is een aantal ernstige ziekten bijna helemaal verdwenen.

GGD Zaanstreek-Waterland geeft de vaccinaties van het RVP in onze regio uit. De vaccinaties zijn tegen de volgende ziekten:

 • Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio
 • Haemophilus Influenzae B
 • Bof, Mazelen, Rode hond
 • MenACWY
 • Hepatitis B
 • Pneumokokken
 • Baarmoederhalskanker (HPV)

De meeste vaccinaties krijgt jouw kind in de eerste vier levensjaren tijdens een contactmoment. Ten aanzien van het Kinkhoestvaccin kan dit zelfs al vóór de geboorte, namelijk via de aanstaande moeder gegeven worden. Je ontvangt vooraf informatie over het vaccinatieprogramma en je kunt er ook met de Jeugdarts of Jeugdverpleegkundige over praten.
Vanaf vier jaar vinden de vaccinaties plaats tijdens aparte groepsvaccinatiesessies.
Het meedoen aan het RVP doe je op vrijwillige basis, in het belang van jouw kind én de volksgezondheid.

Andere contactmomenten

Inloopspreekuur

Tijdens het inloopspreekuur kun je zonder afspraak bij een Jeugdverpleegkundige langsgaan in het CJ of CJG. Dit inloopspreekuur is voor ouders van baby’s en peuters, maar ook voor oudere kinderen en hun ouders. Tijdens dit spreekuur kun je vragen stellen over allerlei onderwerpen, zoals (op)voeding, groei of ontwikkeling van jouw kind. Eventueel maken wij een volgende afspraak. Wanneer er een inloopspreekuur is kun je vinden op www.ggdzw.nl. Je mag ook naar een andere locatie gaan.

Huisbezoek

Voor onderwerpen die meer tijd vragen, bijvoorbeeld vragen over eten, slapen, zindelijkheid, baby’s die veel huilen, problemen in het gezin en pesten is het mogelijk dat de Jeugdverpleegkundige bij jou thuis komt. Wil je dat graag? Geef dit dan aan bij jouw Jeugdarts of -verpleegkundige.

Opvoedspreekuur

Om te voorkomen dat opvoedvragen uitgroeien tot problemen is het belangrijk om op tijd aan de bel te trekken. Met kleine en grote opvoedvragen over kinderen en jongeren tussen nul en achttien jaar kun je naast de genoemde contactmogelijkheden met de Jeugdverpleegkundige ook een afspraak maken op een Opvoedspreekuur.

Tijdens het Opvoedspreekuur krijg je in één of meer gesprekken tips van een Opvoedadviseur, volgens de Triple P-methode (Positief Pedagogisch Programma/positief opvoeden). Deze aanpak biedt handvatten om op een positieve manier met opvoeden bezig te zijn. Meer informatie over deze aanpak kun je vinden op www.positiefopvoeden.nl.

De opvoedspreekuren vinden plaats in de CJ’s en CJG’s op verschillende tijdstippen in de regio. Je kunt er gratis gebruik van maken. Voor informatie kun je telefonisch contact opnemen: 075 651 83 40 (CJ) of 0299 74 80 04 (CJG). Je kunt ook een afspraak maken via www.opvoedspreekuur.nl.

Voor advies over gezondheid, (op)voeding en gedrag van jouw kind kunt u terecht bij de ouderchat. Hier kun je op werkdagen van 8.30 tot en met 17.00 uur en op dinsdag en donderdag tot 20.30 uur met een jeugdverpleegkundige chatten.

Telefonisch contact

De Jeugdarts of -verpleegkundige kan je als het nodig is nog eens extra bellen om te vragen hoe het gaat. Je kunt zelf ook afspreken dat zij op geregelde momenten telefonisch contact opnemen.

Digitale vraagbaak

Op www.ggdzw.nl of www.cjgzw.nl vind je allerlei informatie over de JGZ. Je kunt per e-mail jouw vraag stellen.

Meer ondersteuning

VoorZorg

Voor aanstaande, erg jonge moeders die voor het eerst zwanger zijn en die daarna ook extra begeleiding nodig hebben, is er het (preventie-) programma VoorZorg.
Kijk voor meer informatie op www.voorzorg.info. Voor aanmelding kun je bellen naar 075 651 83 05.

Begeleiding bij borstvoeding

Als het geven van borstvoeding niet vanzelf gaat, kan jouw Jeugdverpleegkundige je extra ondersteuning bieden. Als het nodig is kan zij je adviseren gebruik te maken van een Lactatiekundige van GGD Zaanstreek-Waterland, een specialist op het gebied van borstvoeding. Deze specialist verzorgt thema-avonden en begeleidt ouders bij moeilijke vragen over borstvoeding. Bijvoorbeeld over problemen bij het geven van borstvoeding, over medicijngebruik of over ziekte bij de moeder of bij de baby. In bijzondere situaties kan de Lactatiekundige bij u thuis komen.

Spreekuur logopedie nul tot vier jaar

Praten begint al met de geluiden die jouw baby maakt om aandacht te krijgen of om iets aan te geven (bijvoorbeeld honger). Vanaf ongeveer twaalf maanden zeggen de meeste kinderen een paar woordjes, zoals papa, mama, nee. Kinderen van drie jaar spreken vaak al in (korte) zinnetjes. Problemen met eten en drinken, zoals verslikken, slecht kauwen en kwijlen, kunnen zorgen dat de ontwikkeling van de uitspraak moeilijker gaat. Hier is vooral op jonge leeftijd veel aan te doen.

Heb je vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van jouw kind? Maak een afspraak voor het gratis spreekuur logopedie via 075 651 83 40 (CJ) of 0299 74 80 04 (CJG).

Themabijeenkomsten en cursussen

GGD Zaanstreek-Waterland biedt allerlei cursussen en themabijeenkomsten voor ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar, over de ontwikkeling, opvoeding en begeleiding van kinderen. De thema’s kunnen zijn:

 • De peuterpuberteit
 • Voorlezen
 • Taalontwikkeling
 • Regels en grenzen
 • Omgaan met sociale media
 • Kinderen in de puberteit

Op aanvraag verzorgt GGD Zaanstreek-Waterland ook themabijeenkomsten op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen.

VideoHomeTraining

GGD Zaanstreek-Waterland biedt ook korte tijd videohometraining. Hierbij maakt een speciaal opgeleide Jeugdverpleegkundige bij een gezin thuis een aantal filmopnames en bespreekt verschillende momenten van deze film met de ouders. Ouders kunnen de leerpunten gebruiken tijdens lastige momenten bij de opvoeding van hun kind. De GGD past Videohometraining
toe bij opvoedvragen en opvoedproblemen. Je kunt informatie vragen bij jouw eigen Jeugdverpleegkundige of -arts. Zij verzorgen in overleg met jou eventueel de aanmelding.

Vroeg Tijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen VTO-Vroeghulp

VTO-Vroeghulp is voor ouders van kinderen van nul tot en met zes jaar, die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind. Of die begeleiding willen bij het afstemmen van onderzoek en hulpverlening. Voor informatie en advies kun je bellen naar 075 651 83 40 (CJ) of 0299 74 80 04 (CJG). Of stuur een e-mail naar vtovroeghulp@ggdzw.nl.
Je kunt hier ook naar vragen bij jouw Jeugdarts of -verpleegkundige.

Belangrijk om te weten

Samenwerking met voorschoolse voorzieningen en onderwijs

Onze Jeugdartsen en -verpleegkundigen hebben regelmatig overleg met voorschoolse voorzieningen en de scholen in de regio. Ze bespreken jouw kind alleen als je daarvoor toestemming heb gegeven.

Samenwerking met andere organisaties

Onze medewerkers werken in het belang van een goede zorg samen met anderen, zoals huisartsen, kinderartsen, kinderopvang of hulpverlening.

Verwijsindex (Multisignaal)

Om goede zorg te kunnen bieden is belangrijk dat organisaties van elkaar weten dat ze betrokken zijn bij de zorg van jouw kind. Deze organisaties gebruiken daarvoor één systeem: de verwijsindex.
In het kort:

 • De verwijsindex is een digitaal systeem.
 • Alleen hulpverleners kunnen de verwijsindex inzien.
 • Hulpverleners, betrokken bij jouw kind, kunnen elkaar beter en sneller vinden.
 • Wij informeren je bij een eventuele registratie.
 • In de verwijsindex zijn alleen basisgegevens opgeslagen en contact- gegevens van betrokken hulpverleners.
 • De registratie staat maximaal twee jaar in het systeem.
 • Je kunt bezwaar maken.
 • Meer informatie vind je op www.multisignaal.nl.

Privacy

Wij werken volgens het privacyreglement van GGD Zaanstreek-Waterland. Je kunt het privacyreglement vinden op www.ggdzw.nl/over_ons. Voor al onze medewerkers geldt het beroepsgeheim. Je bent er dus altijd zeker van dat zij strikt vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan.. Alleen de direct bij de zorg betrokken medewerkers kunnen de informatie over jou en jouw kind bekijken. Natuurlijk heb je zelf wel het recht om de gegevens in te zien of eventueel te verbeteren.

Blijkt het nodig of gewenst om jouw gegevens aan anderen door te geven, dan is hiervoor jouw toestemming nodig. Af en toe komt het voor dat, in het belang van het kind, onze medewerkers van deze regel afwijken. Zij informeren je dan hierover.

GGD Zaanstreek-Waterland bewaart niet overgedragen persoonsgegevens, overeenkomstig de wet, vijftien jaar.

Verzamelen van gegevens

Behalve de zorg voor jouw kind heeft GGD Zaanstreek-Waterland ook de taak om een algemeen beeld te kunnen geven van de gezondheidstoestand van alle kinderen in de regio of een gemeente. Om dit te kunnen doen, bundelt GGD Zaanstreek-Waterland gegevens op regionaal, gemeente of wijkniveau. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van overgewicht en het alcoholgebruik onder jongeren. Met deze informatie kan de gemeente mogelijk extra maatregelen voor een bepaald gebied nemen of het gemeentelijk beleid aanpassen.
Ook gebruiken wij deze gegevens voor het eigen beleid binnen de JGZ. De medewerkers, die de gegevens behandelen, hebben geheimhoudingsplicht en werken volgens het privacyreglement van GGD Zaanstreek-Waterland.

Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling

Zoals alle organisaties die te maken hebben met kinderen en ouders, maken wij – in het belang van jouw kind – gebruik van de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie hierover kun je vinden op http://www.veiligthuiszw.nl.

Praktische zaken

Kosten

De dienstverlening van de JGZ is gratis.

Klachten

Ben je niet tevreden bent over de geboden zorg of de dienstverlening? Dan adviseren wij je om dit eerst met de betreffende medewerker te bespreken. Meestal leidt dit tot een goede oplossing. Als dit niet het geval is, dan kun je jouw klacht opsturen aan de klachtencommissie van GGD Zaanstreek-Waterland. De klachtenprocedure kun je vinden op www.ggdzw.nl/over_ons/klachten.

Verhuizen

Ga je verhuizen buiten de regio, dan is het verstandig om dat op tijd door te geven aan jouw Jeugdverpleegkundige en/of het planbureau van de JGZ: 075 651 83 40 (CJ) of 0299 74 80 04 (CJG). Wij regelen met jouw goedvinden dan de overdracht van jouw gegevens.

Leveringsvoorwaarden

Onder voorbehoud van wijzigingen baseert GGD Zaanstreek-Waterland haar zorg aan kinderen en jeugdigen in haar gebied op de hiervoor geldende afspraken volgens de wet. De JGZ gaat bij de werkzaamheden uit van de in Nederland algemeen geaccepteerde normen en waarden. Om goede zorg te kunnen geven is het belangrijk dat medewerkers van GGD Zaanstreek-Waterland hun werk, zowel in het CJ(G) én bij jou thuis, onder goede, veilige en rookvrije omstandigheden kunnen uitvoeren. Van jou als ouders/verzorgers verwachten wij dat je de algemeen geldende gedragsregels in acht neemt.

Werklocaties van GGD Zaanstreek-Waterland

De JGZ doet haar activiteiten vanuit een CJG of een CJ. Wil je weten waar bij jou in de buurt de activiteiten van de JGZ zijn? Kijk dan op https://www.ggdzw.nl/contact/.

Meer weten?

In deze folder staat veel informatie. Heb je nog vragen of wil je over een bepaald onderwerp meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Kijk voor meer informatie op www.ggdzw.nl/over_ons.

Telefoon 075 651 83 40 (Centrum Jong)
0299 74 80 04 (Centrum Jeugd en Gezin)
Website www.ggdzw.nl
E-mail jgz@ggdzw.nl

© ggdzw 2019