Op school

""

Als je kind op de basisschool of het voortgezet onderwijs zit, blijft de Jeugdgezondheid met jou en je kind verbonden. Op de basisschool nodigen we je zoon of dochter in groep 2 en groep 7 uit voor een gezondheidsonderzoek. En dat doen we ook nog eens in de eerste en derde klas van het voortgezet onderwijs.

Als GGD hanteren we de RIVM richtlijnen voor zorgprofessionals. Dat houdt in, dat we ook binnen de 1,5 m afstand komen als de werkzaamheden daar om vragen. En dat we persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken als dat nodig is.
De onderzoeken die onze medewerkers uitvoeren op het consultatiebureau en op scholen maken het namelijk niet altijd mogelijk om de 1,5 meter afstand te bewaren.
We gaan er hierbij uiteraard van uit dat de kinderen en onze medewerker geen klachten hebben die op corona wijzen op het moment dat het gezondheidsonderzoek plaatsvindt.

GroeiGids-app

Deze app biedt jou als (aanstaande) ouder betrouwbare voorlichting en inzicht in de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van je kind.

Inspectie Kinderopvang

Onze GGD houdt toezicht op de kinderopvang in de regio. We leggen je graag uit hoe we dit doen en waar je de rapporten hiervan kunt vinden.

Jouw GGD

Speciaal voor jongeren. Op deze site vind je antwoord op vragen over je lichaam, je gevoel of dingen waar je thuis liever niet over praat. Je kunt ook chatten met een van onze medewerkers.

Wat doet de Jeugdgezondheidszorg in groep 2?

In groep 2 komen ouders met hun kind op een locatie van het CJ of CJG voor een gezondheidsonderzoek. Daarnaast komt de logopedist 2 keer per jaar op school om de spraak-taalscreening af te nemen bij de 5-jarigen. De doktersassistente neemt de ogen- en gehoortest af op school. Als er zorgen of vragen zijn over de spraak-/taalontwikkeling van je kind, vanuit school of vanuit jou als ouder, kan school contact opnemen met de logopedist voor overleg of een onderzoek.

Je kunt ook gebruikmaken van de mogelijkheid om een extra afspraak te maken. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over de ontwikkeling of lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van je kind. Of als je extra onderzoek of een gesprek wenst.

Wat doet de Jeugdgezondheidszorg in groep 7?

In groep 7 nodigen we alle kinderen uit voor een gezondheidsonderzoek. Het onderzoek kan plaatsvinden op school of bij het consultatiebureau en is altijd samen met de ouders. Tijdens dit onderzoek wegen en meten we je kind en geven we informatie over de puberteit en alcoholgebruik. Ook stellen we vragen over de gezondheid en ontwikkeling van je kind. Je kunt ook gebruikmaken van de mogelijkheid om een extra afspraak te maken. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over de ontwikkeling of lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van je kind. Of als je extra onderzoek of een gesprek wenst.

Wat doet de Jeugdgezondheidszorg op het voortgezet onderwijs?

In de eerste en derde klas van het voortgezet onderwijs nodigen we alle leerlingen uit voor een gezondheidsonderzoek. Het onderzoek bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst en uit het meten van lengte en gewicht van de leerling. Met dit onderzoek willen we jongeren bewust maken van hun gezondheid en bieden we hen advies, hulp of ondersteuning wanneer nodig. We gebruiken gegevens uit het onderzoek (anoniem) ook om advies te geven aan scholen en de gemeente. Alleen de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de school kunnen de ingevulde gegevens inzien.

Aanvullend kan je kind uitgenodigd worden voor een gesprek. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige geeft tijdens dit gesprek voorlichting en ondersteunt en adviseert jouw kind bij problemen en vragen. Je bent als ouders in principe niet aanwezig bij het onderzoek of het gesprek. Uiteraard nemen we wel direct contact met je op als dat nodig blijkt te zijn.

Wat is de ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021’?

Vanaf het najaar 2021 houdt de GGD de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd onder scholieren in klas 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. Met de monitor onderzoeken we de gevolgen van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren. De uitkomsten geven input voor beleid met als doel: gezondheidswinst voor jongeren.