Mobiele Triage & Vervoers Unit

De GGD voert momenteel de pilot Mobiele Triage en Vervoer Unit (MTVU) uit. We doen dit samen met het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ), Broeder de Vries (BdV) en Parnassia Noord-Holland.

Een speciale taxibus, de ‘meditaxi’ vervoert mensen met vermoedelijke verward gedrag snel naar een speciale plek. Daar schatten hulpverleners van de GGD en ggz Parnassia in welke zorg en ondersteuning zij op dat moment nodig hebben. Zo nodig komen de hulpverleners zelf naar de plek waar de betrokkene is om een inschatting te maken welke hulp nodig is.

De MTVU vult werk van politie en crisisdienst van ggz aan. De politie komt in actie als veiligheid in het geding is. De crisisdienst van de ggz, komt in actie als iemand acuut psychiatrische hulp nodig heeft. Ook politie, meldkamer Noord-Holland en de ambulancedienst zijn nauw betrokken bij de pilot. Die duurt tot eind 2020. In die periode worden de resultaten van het project gevolgd. Eind 2020 kunnen partijen dan besluiten en of en op welke manier deze dienst doorgaat. Hoe deze past tussen het al bestaande aanbod voor tijdige en passende opvang. Of hoe mensen bij wie vermoedelijk sprake is van verward gedrag het best doorverwezen kunnen worden.

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Ina Boerema, iboerema@ggdzw.nl.