Nazorg

Aanbod nazorg bij zelfdoding of een poging tot zelfdoding.

Team suïcidepreventie

Team suïcidepreventie biedt nazorg aan mensen die een poging tot zelfdoding hebben ondernomen en hun omgeving (familie, vrienden, kennissen).
Het team biedt geen acute crisiszorg. Bij acute zorgen, bel 112.

Waar bestaat de nazorg uit

De nazorg kan bestaan uit gesprekken en meedenken welke vervolghulp eventueel passend is. Gesprekken kunnen zowel bij mensen thuis als op het kantoor van de GGD plaats vinden. Het doel is om laagdrempelig zorg op maat aan te bieden en eventuele vervolghulp organiseren.

Wie kan aanmelden?

Ziekenhuizen (spoedeisende hulp, interne afdeling etc), zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en vrijwilligers, huisartsen, POH-ggz, etc. (mits de betrokkene hier toestemming voor heeft gegeven).

Aanmelden

Stichting Zorg en Zelfdoding

Bij Stichting Zorg en Zelfdoding voeren professionele vrijwilligers persoonlijke- en groepsgesprekken met nabestaanden die dierbaren verloren hebben door zelfdoding.

Voor nabestaanden organiseert de stichting maandelijkse nabestaanden-bijeenkomsten om rouwenden te ondersteunen bij het om te gaan met het verlies en weer een betekenisvol leven op te bouwen.  Voor veel nabestaanden, die een dierbare hebben verloren door zelfdoding, is de behoefte groot om over het verlies van een dierbare te praten. De Stichting Zorg en Zelfdoding biedt ruimte voor zo’n gesprek aan iedereen die daar behoefte aan heeft.

Meer informatie over de Stichting Zorg en Zelfdoding vindt u op www.zorgenzelfdoding.nl.