Nazorg

​Een (poging tot) suïcide is zowel voor degene die suïcidaal is als voor de naasten en betrokkenen een ingrijpende, traumatische gebeurtenis. Team suïcidepreventie biedt nazorg aan inwoners die een poging tot zelfdoding hebben ondernomen en hun omgeving (familie, vrienden, kennissen). De medewerkers in ons team zijn inhoudelijk opgeleid en hebben praktijkervaring. Wij kunnen u ook goed informeren over het regionale en landelijke hulpaanbod. Het team biedt geen acute crisiszorg. Is de situatie acuut? Bel dan 112.

Zorg na een poging

Heeft u zelf een poging ondernomen? Dan kan de nazorg bestaan uit gesprekken en meedenken over welke vervolghulp eventueel passend is. Gesprekken kunnen zowel bij u thuis als op het kantoor van de GGD plaatsvinden. Het doel is om u verder te helpen en eventuele vervolghulp te organiseren. Schroom niet om contact met ons op te nemen. Daar zijn we voor. Wij zijn bereikbaar op 075-6518380 (maandag t/m vrijdag 09:00-17:00) of stuur een mail naar MABZ@ggdzw.nl.

Nazorg voor nabestaanden

Heeft u een (poging tot) suïcide in uw nabije omgeving meegemaakt? Dat is een heftige ervaring. Het kan dan fijn zijn om uw ervaringen te delen. Ook dan kunt u bij ons terecht. Als nabestaanden kunt u ook terecht bij 113 en Slachtofferhulp Nederland.

Wij zijn bereikbaar op 075-6518380 (maandag t/m vrijdag 09:00-17:00) of stuur een mail naar MABZ@ggdzw.nl.

Praat u liever met lotgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt? Dan kunt u terecht bij Stichting Zorg en Zelfdoding. Deze stichting organiseert maandelijkse groepsbijeenkomsten voor nabestaanden in gemeente Zaanstad.

Nazorg voor professionals

Ook aan professionals kunnen wij op verzoek nazorg bieden. Heeft u vragen over hoe u het beste in uw omgeving kunt handelen na een zelfmoord(poging)? Neem dan contact met ons op.

Professionals die zich vooral aanmelden zijn medewerkers van ziekenhuizen (spoedeisende hulp, interne afdeling etc), zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en vrijwilligersorganisaties, huisartsen, en POH-ggz.  Maar iedere organisatie is welkom. Als voorwaarde voor een aanmelding geldt wel dat de betrokkene hier toestemming voor heeft gegeven.

Voor meer informatie, bel 075-6518380 (maandag t/m vrijdag 09:00-17:00) of stuur een mail naar MABZ@ggdzw.nl