Beleidsadvies

""

GGD Zaanstreek-Waterland kan uw gemeente adviseren over uw gezondheidsbeleid. Ook kunnen we met u meedenken over gezondheid in relatie tot diverse beleidsterreinen en de toepassing van de Omgevingswet. Bijvoorbeeld door epidemiologische en medisch milieukundige gegevens te duiden of interventies op het gebied van gezond leven. Lees hieronder wat we voor u kunnen doen.

Gezondheid en beleidsterreinen

Gezondheid is een breed begrip. Het heeft aanknopingspunten op diverse beleidsterreinen, zoals jeugd, sport, welzijn en ruimtelijke ordening. Deze beleidsterreinen kunnen verschillende consequenties hebben voor gezondheid in uw gemeente. Wij adviseren u graag hierover.

Gezondheidsbeleid

Zoals u waarschijnlijk al weet, is een gemeente verantwoordelijk voor het formuleren van gezondheidsbeleid. Conform de wet Publieke Gezondheid dient u eens in de vier jaar een nota Gemeentelijk gezondheidsbeleid op te stellen, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van epidemiologische gegevens. Deze epidemiologische gegevens vindt u op de website van Regionale volksgezondheidtoekomst verkenning (rVTV) of op de website Gezondheid in cijfers. De GGD kan uw gemeente adviseren over interventies.

Eén van de gezondheidsvraagstukken waar gemeenten op kunnen inzetten is rookpreventie. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het creëren van een rookvrije omgeving. De GGD kan uw gemeente hierbij ondersteunen met materialen en advies. Bekijk alle mogelijkheden op Rookvrij Zaanstreek-Waterland.

Omgevingswet

Per 2021 is de Omgevingswet van kracht. Dit is een nieuw punt van aandacht voor gemeenten. De Omgevingswet beoogt een meer samenhangende afweging van belangen en een verbetering van de fysieke leefomgeving. De ambitie van de Rijksoverheid is om op langere termijn te komen tot een leefomgeving die gezond gedrag stimuleert en een positieve invloed heeft op de gezondheid.

Met de Omgevingswet krijgt u als gemeente de verantwoordelijkheid voor de inrichting van een gezonde fysieke leefomgeving. De GGD kan u adviseren over:

  • gezondheidsbevorderende maatregelen, die leiden tot een omgeving die gezondheid bevordert en uitnodigt tot gezond gedrag;
  • gezondheidsbescherming en risicobeheersing.

Contact

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Stuur ons dan een e-mail, beleidsadvisering@ggdzw.nl.