Zelfmoordpreventie in Zaanstreek-Waterland

Suïcidepreventie doe je niet alleen

Ook in 2022 volgden we de landelijke agenda 2021 – 2025 van 113 en waren we aangesloten bij de SuPraNet (SucidePreventieNetwerk) community (landelijk overleg orgaan) van 113. De komende jaren blijven we ons richten op (integrale) samenwerking, preventie & (na)zorg, en communicatie.

Campagnes van 113 waar we in 2022 in onze regio uitgebreid aandacht aan hebben besteed waren: De 1K Z1E J3 campagne en De NIET campagne voor mannen van middelbare leeftijd.

Aan de 1K Z1E J3 campagne deden 6 gemeente uit onze regio mee. Diverse wethouders namen als eerste plaats op een openbaar bankje met de plaquette: “Een goed gesprek begint met iemand écht zien”. Inmiddels zijn er ruim 100 plaquettes in onze regio geplaatst.

Met de klankbordgroep bestaande uit netwerkpartners uit de zorg verbinden we de regio. Deelnemers zijn bestuurders van GGD Zaanstreek Waterland, Parnassia, Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland, vertegenwoordigers van de 7 gemeenten, en de stichting Zorg en Zelfdoding. Deze groep zal in 2023 verder uitgebreid worden. Daarnaast zijn wij met diverse netwerkpartners, zoals politie, slachtofferhulp, ziekenhuizen en huisartsen samenwerkingen aangegaan.

In 2022 zijn er 270 meldingen (gemiddeld 5 per week) opgepakt van personen boven de 21 jaar, een toename van 31% ten opzicht van 2021 (205 meldingen).

Op 21 april 2022 organiseerde team Suïcidepreventie de themamiddag: “Het belang van zorg voor naasten, nabestaanden en betrokkenen”.

Het plenaire programma werd verzorgd door Sanne & Tom Kooiman van Stichting SCHERP. Een organisatie die zich inzet voor het bespreekbaar maken van maatschappelijke problemen en mentale gezondheid onder jongeren. De workshops varieerden van een onderzoekspresentatie van 113 tot het thema rouw aan de keukentafel, en van een ervaringsverhaal tot ervaringen van een lotgenotengroep.

In 2023 richt het team zich op het doorontwikkelen van diverse specialismes (rouw & verlies, autisme), en onderzoeken we of een pilot met huisartsen haalbaar is. Daarnaast zal de (na-)zorg verder vorm krijgen en gaan we met de ziekenhuizen uit de regio in gesprek hoe de samenwerking te verbeteren.