Voorlichting & Training

""

U kunt in uw werk als professional, docent of vrijwilliger te maken krijgen met iemand waarover u zich zorgen maakt. En waarvan u vermoedt dat diegene met suïcidale gedachten rondloopt.

Team Suïcidepreventie en 113 zelfmoordpreventie bieden voorlichting en training over hoe om te gaan met suïcidale gedachten en wat je samen kunt doen om zelfmoord te voorkómen. Want een gesprek aangaan kan soms lastig zijn.

Ik ben professional / vrijwilliger

Aanbod voorlichting en trainingen:

 • Voorlichting “Een eerlijk gesprek” (Team Suïcidepreventie). Tijdens deze voorlichting komen feiten & fabels, do’s & don’ts, en cijfers en signalen aan bod. De voorlichting wordt door Team Suïcidepreventie op locatie gegeven. Duur: 1 à 1 ½ uur. Voor: professionals, docenten en vrijwilligers. Aanvragen: via suicidepreventie@ggdzw.nl. Kosten: gratis. Als aanvulling kunnen we ook samen met jonge ervaringsdeskundigen van het JEZ team (Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstreek) van RCO de Hoofdzaak langskomen. In dat geval zijn de kosten 20 euro (onkostenvergoeding ervaringsdeskundigen).
 • Online training 113 zelfmoordpreventie
  In gesprek met een volwassenen of jeugdige.
  De trainingen bieden informatie in de vorm van tekst, animaties en video’s. Iedere les bestaat daarnaast uit een aantal oefeningen. De training wordt afgesloten met tien vragen zodat u zelf kunt toetsen of alles helder is geweest.
  Duur: binnen een uur, kosten: gratis, vorm: tijd zelf te bepalen
 • Gatekeeperstraining (RINO Groep/113 Zelfmoordpreventie:
  Deze groepstraining leert u hoe u suïcidale gedachten bespreekbaar maakt, de veiligheid kunt inschatten, en de ander stimuleert om hulp te zoeken. Voor: professionals,  docenten en vrijwilligers. Duur: 4 uur, kosten aan verbonden, vorm: incompany of digitaal

Ik werk in het onderwijs / met jeugd

Team Suïcidepreventie ondersteunt middelbare scholen in het omgaan met zelfmoordgedachten bij leerlingen. We geven voorlichting en trainingen aan docenten, zorgcoördinatoren en mentoren, maar bijvoorbeeld ook voor conciërges. Zo leren ze zelfmoordgedachten bij jongeren te herkennen en krijgen ze handvatten om hiermee om te gaan. Daarnaast kunnen wij scholen helpen bij het ontwikkelen van suïcideprotocollen, en brengen we samenwerkingspartners, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en leerplichtambtenaren met elkaar in contact. Meer weten? Neem gerust contact met ons op via suicidepreventie@ggdzw.nl.

Aanbod voorlichting en trainingen:

 • Voorlichting  “een eerlijk gesprek” (Team Suïcidepreventie): Wat weten docenten/professionals over zelfmoord? Hoe groot kan de wanhoop van een leerling zijn? Tijdens deze voorlichting komen feiten & fabels, do’s & dont’s, cijfers, signalen, gedachtes van wanhoop en de ernst aan bod. Duur: 1 à 1 ½ uur, kosten: gratis, vorm: op locatie Aanvragen: suicidepreventie@ggdzw.nl. Als aanvulling kunnen we ook samen met jonge ervaringsdeskundigen van het JEZ team (Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstreek) van RCO de Hoofdzaak langskomen. In dat geval zijn de kosten 20 euro (onkostenvergoeding ervaringsdeskundigen).
 • Online training 113 Zelfmoordpreventie
  In gesprek met een volwassenen of jeugdige.
  De trainingen bieden informatie in de vorm van tekst, animaties en video’s. Iedere les bestaat daarnaast uit een aantal oefeningen. De training wordt afgesloten met tien vragen zodat je zelf kunt toetsen of alles helder is geweest.
  Duur: binnen een uur, kosten: gratis, vorm: tijd zelf te bepalen
 • Groepstraining (Gatekeeper) 113 Zelfmoordpreventie: Deze training leert hoe u de gedachten bespreekbaar maakt, hoe u de veiligheid inschat en een ander kan stimuleren om hulp te zoeken. De training bestaat uit het bespreken van eigen ervaringen, kennisoverdracht, het aanleren van gespreksvaardigheden en een interactieve bespreking van verwijsmogelijkheden. Deze training is ook digitaal mogelijk.
  Duur: 4 uur, kosten aan verbonden, vorm: incompany of digitaal