Voorlichting & Training

""

U kunt als professional een belangrijke rol vervullen bij het voorkomen van zelfmoord.

Team Suïcidepreventie biedt voorlichting om professionals te informeren over zelfmoord en wat je samen kunt doen om zelfmoord te voorkómen. Als u beroepsmatig te maken kan krijgen met suïcide, bijvoorbeeld door te werken met kwetsbare groepen, zijn er verschillende trainingen.

Ik ben professional / vrijwilliger

U kunt als professional binnen de zorg, gemeente, politie, spoorsector, GGD, kerk, (sport)vereniging of een andere organisatie een bijdrage leveren aan het voorkomen van zelfmoord. Bijvoorbeeld door het volgen van een suïcidepreventietraining. En door samen te zorgen voor een sluitende ketensamenwerking.

Aanbod voorlichting en trainingen:

 • De ‘Vraag Maar’ online training van 113. In deze gratis training ontdekt en oefent u wat u kunt doen als u vermoedt dat iemand aan zelfdoding denkt.  De training duurt zo’n 30 tot 60 minuten, kan op ieder moment gedaan worden en bestaat uit 3 lessen (Signaleer, Praat erover en Zoek samen hulp).
 • Voorlichting Team suïcidepreventie: Wat weten professionals/ vrijwilligers over zelfmoord? Hoe groot kan de wanhoop van een klant zijn? Tijdens deze voorlichting komen feiten & fabels, do’s & dont’s, cijfers, signalen, gedachtes van wanhoop en de ernst aan bod.
  Duur: 1 uur, kosten: gratis, vorm: op locatie
  Aanvragen: suicidepreventie@ggdzw.nl.
 • Online training 113 zelfmoordpreventie
  In gesprek met een volwassenen of jeugdige.
  De trainingen bieden informatie in de vorm van tekst, animaties en video’s. Iedere les bestaat daarnaast uit een aantal oefeningen. De training wordt afgesloten met tien vragen zodat je zelf kunt toetsen of alles helder is geweest.
  Duur: binnen een uur, kosten: gratis, vorm: tijd zelf te bepalen
 • Groepstraning (Gatekeeper) 113 Zelfmoordpreventie:
  Deze training leert hoe u de gedachten bespreekbaar maakt, hoe u de veiligheid inschat en een ander kan stimuleren om hulp te zoeken. De training bestaat uit het bespreken van eigen ervaringen, kennisoverdracht, het aanleren van gespreksvaardigheden en een interactieve bespreking van verwijsmogelijkheden. Deze training is ook digitaal mogelijk.
  Duur: 4 uur, kosten aan verbonden, vorm: incompany of digitaal

Ik werk in het onderwijs / met jeugd

De GGD ondersteunt middelbare scholen en (V)MBO in omgaan met zelfmoordgedachten bij leerlingen. Dit doen we bijvoorbeeld door scholen te helpen bij het ontwikkelen van suïcideprotocollen. Daarnaast brengen we samenwerkingspartners, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en leerplichtambtenaren met elkaar in contact. We geven voorlichting en trainingen voor docenten, zorgcoördinatoren en mentoren, maar bijvoorbeeld ook voor conciërges. Zo leren ze zelfmoordgedachten bij jongeren te herkennen en krijgen ze handvatten om hiermee om te gaan. Meer weten? Neem gerust contact met ons op via suicidepreventie@ggdzw.nl.

Aanbod voorlichting en trainingen:

 • De ‘Vraag Maar’ online training van 113: In deze gratis training ontdekt en oefent u wat u kunt doen als u vermoedt dat iemand aan zelfdoding denkt. De training duurt zo’n 30 tot 60 minuten, kan op ieder moment gedaan worden en bestaat uit 3 lessen (Signaleer, Praat erover en Zoek samen hulp).
 • Voorlichting Team suïcidepreventie: Wat weten professionals/ vrijwilligers over zelfmoord? Hoe groot kan de wanhoop van een leerling/klant zijn? Tijdens deze voorlichting komen feiten & fabels, do’s & dont’s, cijfers, signalen, gedachtes van wanhoop en de ernst aan bod.
  Duur: 1 uur, kosten: gratis, vorm: op locatie
  Aanvragen: suicidepreventie@ggdzw.nl.
 • Voorlichting Team suïcidepreventie EXTRA: Als aanvulling op de reguliere voorlichting (zoals hierboven beschreven) kunnen we ook samen met jonge ervaringsdeskundigen van het JEZ team (Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstreek) van RCO de Hoofdzaak langskomen. Een onderdeel van de voorlichting is het delen van ervaringsverhalen. Verhalen zijn een goede manier om contact te maken, mensen te raken en op deze manier de praktijk achter de cijfers en feiten weer te geven. In dit filmpje vertellen de ervaringsdeskundigen waarom deze voorlichting zo belangrijk is.
  Duur: 1 uur, kosten: € 20,- (komt volledig ten goede aan de ervaringsdeskundige)
  Aanvragen: suicidepreventie@ggdzw.nl.
  Reacties van deelnemers:
  “Wat ik heb geleerd: het gesprek aangaan over somberheid is misschien lastig maar wel belangrijk”--“Indrukwekkend om met een ervaringsdeskundige in gesprek te gaan over de manier waarop het onderwijs leerlingen met sombere gedachtes en gevoelens kan ondersteunen”-
 • Online training 113 Zelfmoordpreventie
  In gesprek met een volwassenen of jeugdige.
  De trainingen bieden informatie in de vorm van tekst, animaties en video’s. Iedere les bestaat daarnaast uit een aantal oefeningen. De training wordt afgesloten met tien vragen zodat je zelf kunt toetsen of alles helder is geweest.
  Duur: binnen een uur, kosten: gratis, vorm: tijd zelf te bepalen
 • Groepstraining (Gatekeeper) 113 Zelfmoordpreventie: Deze training leert hoe u de gedachten bespreekbaar maakt, hoe u de veiligheid inschat en een ander kan stimuleren om hulp te zoeken. De training bestaat uit het bespreken van eigen ervaringen, kennisoverdracht, het aanleren van gespreksvaardigheden en een interactieve bespreking van verwijsmogelijkheden. Deze training is ook digitaal mogelijk.
  Duur: 4 uur, kosten aan verbonden, vorm: incompany of digitaal