Zelfmoordpreventie

""

Vijf mensen per dag. 1917 mensen per jaar. Dat is het aantal mensen dat wij in Nederland verliezen door zelfmoord. GGD Zaanstreek-Waterland zet zich met alle gemeenten en (zorg)partijen in de regio in voor een daling van het aantal suïcides in onze regio. Hiervoor werken we nauw samen met 113 Zelfmoordpreventie.

Ons team Suicidepreventie helpt scholen bij het opstellen van een protocol rondom preventie van zelfmoord. Daarnaast  geven we voorlichting en trainingen  (O.a. de gatekeeperstraining van 113). Meer weten? We zijn te bereiken via e-mail: suicidepreventietrainingen@ggdzw.nl.

Bij het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ) kunt u terecht wanneer u zich zorgen over iemand maakt, te bereiken via e-mail mabz@ggdzw.nl of via telefoonnummer 075-6518380 (werkdagen tussen 08:30 – 17.00 uur. Bel 112 bij acuut gevaar.

Sinds enige tijd circuleren in verschillende media berichten over de Blue Whale Challenge. Dit is een online, misleidend ‘spel’ dat jongeren aanmoedigt opdrachten van zelfbeschadigend gedrag uit te voeren die escaleren om uiteindelijk zelfmoord te plegen. Vermoed je dat iemand in je omgeving meedoet aan de Blue Whale Challenge en maak je je zorgen? Neem dan contact op met 113. Chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 113 of gratis via 0800-0113. Of kijk op 113.nl.

Factsheet over zelfmoord

Lees meer over suïcide en suïcidale gedachten in de regio Zaanstreek-Waterland.

Suïcidepreventietraining

Hoe herken en begeleid je iemand met zelfmoordgedachten?

Suïcidepreventie binnen huisartsenpraktijken

Het belang van training, ketenzorg, en de POH-GGZ.

Hoe kunnen we samen zelfmoord voorkomen?

U kunt als professional binnen het onderwijs, de zorg, gemeente, politie, spoorsector, GGD, kerk, (sport)vereniging of een andere organisatie een bijdrage leveren aan het voorkomen van zelfmoord. Bijvoorbeeld door het volgen van een suïcidepreventietraining. En door samen te zorgen voor een sluitende ketensamenwerking.

We zoeken actief de samenwerking op met professionals uit diverse sectoren volgens de Supranet community-aanpak. Deze aanpak bestaat uit 4 pijlers die we gelijktijdig inzetten:

  • trainen van professionals in de verschillende sectoren
  • inzetten op risicogroepen
  • het ontwikkelen van een sluitende keten
  • het voeren van een publiekscampagne

We doen dit in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie. In 2017 en 2018 zijn in onze regio al meer dan 180 professionals getraind.

Wilt u weten hoe u kunt bijdragen aan de gezamenlijke aanpak om suïcide te voorkomen? E-mail ons dan voor meer informatie, suicidepreventie@ggdzw.nl.

Zelfmoordpreventietraining: herkennen van zelfmoordgedachetn

Hoe herkent u signalen van iemand met zelfmoordgedachten? Hoe gaat u hierover in gesprek met iemand? Wat kunt u zeggen? Wat niet? Hoe verwijst u naar de juiste instanties? Hoe betrekt u de omgeving zo goed mogelijk? Deze vragen staan centraal in de training suïcidepreventie, waarin u daadwerkelijk oefent met deze gespreksvoering.

Voor wie is de training?

De training is bedoeld voor mensen die een sleutelrol kunnen vervullen in het herkennen van signalen van suïcidaal gedrag en mensen met zelfmoordgedachten naar verdere hulp begeleiden. Bijvoorbeeld professionals in het onderwijs, wijkteams, de zorg en de sociaal economische sector, zoals schuldhulpverlening, of een andere beroepsgroep waar u met (soms kwetsbare) mensen te maken hebt.

De training is geaccrediteerd voor de volgende professionals:
• Artsen en verpleegkundigen (BIG-register)
• Maatschappelijk werkers en diverse agogen (Registerplein)
• Voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessional (SKJ)
• Gedragswetenschappers (BIG-register of SKJ)

Aandacht voor zelfmoord op scholen

Wij ondersteunen middelbare scholen en mbo in omgaan met zelfmoordgedachten bij leerlingen. Dit doen we bijvoorbeeld door scholen te helpen bij het ontwikkelen van suïcideprotocollen. Daarnaast brengen we samenwerkingspartners, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en leerplichtambtenaren met elkaar in contact. We geven voorlichting en trainingen voor docenten, zorgcoördinatoren en mentoren, maar bijvoorbeeld ook voor conciërges. Zo leren ze zelfmoordgedachten bij jongeren te herkennen en krijgen ze handvatten om hiermee om te gaan.

  • Meer weten? Neem gerust contact met ons op, suicidepreventie@ggdzw.nl.